Er du en drivende og strategisk prosess- og prosjektleder - som vil bidra til det grønne skiftet?

Prosess- og prosjektleder for energi- og konsesjonsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi står overfor gjennomgripende endringer av energisystemet som følge av klimaendringer, klimapolitikk og teknologiske nyvinninger. Med økt elektrifisering vil vi få nye typer kraftforbrukere, mer variabel kraftproduksjon, nye teknologiske løsninger og nye markeder. Kraftnettet er bærebjelken i denne omstillingen. Kraftnettet må utnyttes bedre, og bygges ut raskere og mer koordinert.

Digitalisering gir muligheter for en sikrere og mer effektiv kraftforsyning, men gir også nye utfordringer. Vi søker derfor etter deg som har solid erfaring fra digitaliseringtiltak og prosessforbedring. Vi trenger å styrke vår metodekompetanse på dette området og ser etter deg som har praktisk erfaring med å gjennomføre prosessforbedring, drive prosesser, skape engasjement og framdrift. Du vil få mulighet til å lede prosesser og prosjekter som er svært viktige for samfunnet. Digital samhandling på tvers av arbeidsprosesser og aktører er kritisk for å lykkes med de kommende endringene av energisystemet og en profesjonell interessenthåndtering internt og eksternt er et suksesskriterie.

NVE lyser derfor ut en fast stilling som prosess- og prosjektleder for energi- og konsesjonsavdelingen som vil jobbe på tvers i avdelingen og med mange av våre samarbeidspartnere.

Som fagdirektorat for energi og vassdragsforvaltning er det viktig å forstå utviklingstrekkene og hvordan de vil påvirke våre oppgaver fremover. Vi er 122 personer i energi- og konsesjonsavdelingen som jobber med ulike sider av energisystemet. Stillingene vil plasseres i avdelingsdirektørens stab.      

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak prosessledelse, prosjektledelse og endringsledelse. Eksempler på mål er effektive arbeidsprosesser, interessenthåndtering, strategiutvikling og avdelingsutvikling.

Hos oss vil du få et ansvar for å:

 • identifisere endringsbehov og etablere strategier
 • prosessledelse
 • prosjektledelse
 • bidra til utvikling av og følge opp målbilder for digitalisering
 • utrede, foreslå tiltak og gjennomføre i henhold til beste praksis metodikk
 • gevinstrealisering
 • interessenthåndtering - sikre god forankring, involvering og kommunikasjon i programmet og mot ulike interessenter
 • bidra til en avdelingsutvikling som styrker oss som attraktiv arbeidsplass

Energiområdet er i endring og medarbeideren forventes å være interessert i og evne å sette seg inn i mulige scenarioer for framtiden, forutse nye situasjoner og hvordan disse kan håndteres. Dette skaper også store muligheter for å lære.

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • høyere utdanning på masternivå, men lengre, relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • sterk motivasjon for å utvikle og drive endringsinitiativ fra fagsiden
 • erfaring med endringsledelse, prosjektledelse og prosessledelse fra komplekse organisasjoner
 • gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • solid erfaring fra offentlig forvaltning
 • god dokumentert metodekunnskap innenfor området og god kjennskap til relevant beste praksis
 • minimum 5 års arbeidserfaring

Ønskelig/fordelaktig:

 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • god rolleforståelse

Personlige egenskaper

 •        selvstendig, strukturert, målrettet og effektiv
 •        du har gode samarbeidsevner
 •        du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 •        du er god på å kommunisere og formidle, skriftlig og muntlig
 •        du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: 920 65 215
Inga Nordberg
direktør
Telefonnummer: 909 83 628

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger