Er du en av Norges beste Signalmontører?

Stillingsbeskrivelse

Da trenger vi deg !

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs viktigste strekning ?

Drammen og Asker banen har ledig stillinger som signalmontør.

Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. 

Du legger og skjøter kabler i jord, monterer kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet.

Stillingene rapporterer til Driftsleder Asker.

Stasjoneringssted er Asker.

 

Arbeidsoppgaver

 •  Drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg
 • Signalanleggene omfatter stasjoner, strekninger og planoverganger-
 • Utarbeide dokumentasjon i henhold til utførte arbeider-
 • Bidra til forbedringsarbeid for å oppnå økt tilgjengelighet i anleggene-
 • Stillingen inngår i Spordrift `s  beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må ved utrykning kunne møte på stasjoneringsstedet innen 30 min.  
 • Mindre fornyelses og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 •  
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
  Turnusarbeid for natt og helg må påregnes.
 • Noe reisevirksomhet kan forekomme

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som signalmontør.
 • Kandidater som nå er i læretid som signalmontør og avlegger fagprøve våren 2019 kan også søke stillingene.
 • Tilsettingen forutsetter bestått    fagprøve, og tiltredelsestidspunktet vil være fra dato for bestått fagprøve
 • Være villig til å gjennomføre mye etterutdanning og oppdatering av kompetanse 
 • God risikoforståelse og kjennskap til HMS
 • God kjennskap til bruk av IKT som verktøy
 • Førerkort for bil klasse B
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent-
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting 
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Du liker å være i forkant. Du har gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhet og risikoforståelse
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasert

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høgt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • I tillegg kan vi tilby: Muligheter for personlig utvikling
 • Forsikrings og pensjonsordninger
 • P.t. personal billett med tog

Kontaktpersoner

Stig Harald Henningsen
Dritsleder
Telefonnummer: 91659114

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger