Er du en arealplanlegger som ønsker å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I konsernet vil du møte engasjerte kolleger med bred kompetanse og stort nettverk i bransjen. Vi har rådgivere i alle aldre, fra unge nyutdannede til erfarne seniorer. Våre medarbeidere i Haugesund står i en rekke spennende oppdrag – og vi ønsker å styrke et allerede sterkt fagmiljø. Vi søker derfor etter flere medarbeidere innenfor arealplanlegging.

Som en del av svaret på både klimatilpassing og klimareduksjon blir alle våre fag og oppdrag utfordret til å tilpasse seg det grønne skiftet. Våre kunder fra både privat og offentlig sektor etterspør i større og større grad bærekraftige løsninger. Norconsult har som ambisjon å være en pådriver for kreative bærekraftige løsninger. Innenfor både overordnet planlegging og reguleringsplanarbeid er jobben vår å sikre at kommende generasjoner har tilgang til de samme godene som oss. Bærekraftige byer og tettsteder, rent vann, godt kollektivtilbud, grønne møteplasser og et likestilt samfunn. Våre medarbeidere skal sikre utvikling innenfor alle FNs bærekraftsmål.

Lokalt har vi store og små oppdrag for både offentlige og private byggherrer, og arbeider i alle prosjektfaser – fra tidlig planleggingsfase til detaljprosjektering og oppfølging i bygge- og anleggsfasen.

Sammen skal vi utvikle det spennende markedet på Haugalandet, og vil tilrettelegge for at du får oppgaver som passer dine ferdigheter og interesser.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Planprosesser, konsekvensutredning, reguleringsarbeid på alle plannivåer
 • Oppdragsledelse for plan- og utredningsoppgaver
 • Fagansvar i tverrfaglige reguleringsplanprosesser
 • Ansvar for medvirkningsprosesser
 • Koordinering og samarbeid på tvers av Norconsults kontorer
 • Tett samarbeid mot entreprenøren under bygging
 • Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
 • Utarbeidelse av tilbud, spesifikasjoner og forespørselsdokumenter

For oss er det viktig at du:

 • Master/bachelor med relevante fagområder (arealplanlegging, samfunnsgeografi, reguleringsarkitekt e.l.)
 • Gjerne tidligere erfaring som rådgiver eller fra offentlig saksbehandling
 • Ha kjennskap til relevant programvare
 • Har sosial legning med interesse for teamarbeid
 • Er kreativ og løsningsfokusert
 • God norskkunnskap (både skriftlig og muntlig)
 • Er genuint opptatt av kundens og kundens målsettinger

Hos oss får du:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et stort tverrfaglig miljø
 • Kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Generelt om Norconsult

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeider-eid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Camilla Eggereide Hovland
Avdelingsleder Kontor
Telefonnummer: (454) 5130

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger