Er du analytisk og har interesse for fornybar energi? 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. desember, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter deg som kan analysere virkninger av nye rammebetingelser i et kraft- og energimarkedsperspektiv, og som kan utfylle vår gjeng i seksjon for virkemidler og internasjonale rammebetingelser.

EUs energi- og klimapolitikk påvirker rammebetingelsene til norske aktører. Vi i Energiavdelingen følger dette tett, og forvalter blant annet elsertifikat- og opprinnelsesgarantiordningen. I tillegg har vi ansvar for å følge opp fornybardirektivet. oppfølging av disse områdene er en viktig del av denne jobben.

I Seksjon for virkemidler og internasjonale rammer er vi 7 medarbeidere som bidrar til en kunnskapsbasert utforming av regelverk på energiområdet. Seksjonens oppgaver krever tett kontakt med andre enheter i NVE og Olje- og energidepartementet. Videre har vi et utstrakt samarbeid med andre direktorater, energibransjen og med de andre nordiske energimyndigheter i forbindelse med oppfølgingen av regelverket som seksjonen har ansvar for.

Denne stillingen er en del av statens traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Stillingen er et vikariat på fulltid med varighet på 12 mnd.

Som en del av traineeprogrammet vil du automatisk delta i et obligatorisk medarbeiderutviklings- program og du vil få en mentor som følger deg opp. 

Arbeidsoppgaver

 • Analysere konsekvenser av forslag til endringer i energi- og kraftmarkedet som følger av både EUs eller Norges energi- og klimapolitikk
 • Formidling av analyseresultater eksternt og internt
 • Saksbehandling knyttet til forvaltning av elsertifikat- og opprinnelsesgarantiordningen
 • Forenkle og automatisere avdelingens eksterne rapporter ved hjelp av IKT løsninger

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk/teknisk utdannelse på masternivå  
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk
 • Kunnskap om det norske energisystemet
 • Interesse for energi- og klimapolitikk
 • Kjennskap til energipolitiske virkemidler
 • Interesse for programmering (Julia eller Python) er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Du er selvgående, analytisk og tenker helhetlig
 • Du har evne til å formidle kompliserte budskap på en strukturert og enkel måte
 • Du er samfunnsengasjert
 • Du har vilje, energi og motivasjon til å tenke nytt og har gjennomføringsevne
 • Du er god til å samarbeide og til å jobbe i team
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger 
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet 460 000 – 600 000 pr. år som avdelingsingeniør/overingeniør ev. førstekonsulent/rådgiver (1085/1087 ev.1408/1434). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn eller stillingskode som senioringeniør/seniorrådgiver (1181/1364) vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Generell informasjon For å bli vurdert til stillingen, må du bekrefte at du er i målgruppen ved å krysse av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Bekreftelsen gjør du i søknadsprosessen etter at du har registrert din CV. Søkere med hull i CV-en skal bekrefte at de på søknadstidspunktet har vært uten arbeid, utdanning eller opplæring i minst to av de siste fem årene. Søkere med nedsatt funksjonsevne skal bekrefte at de har en funksjonsnedsettelse som krever tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Den nedsatte funksjonsevnen er ikke forbigående eller bagatellmessig, og påvirker funksjonen i nevneverdig grad.

Les mer informasjon om traineeprogrammet her (https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/traineeprogrammet-i-staten/til-deg-som-onsker-bli-ansatt-gjennom-traineeprogrammet)

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir kun vurdert ut fra den informasjonen sin foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. NVE ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Legg ved vitnemål og attester elektronisk.Hvis du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge og du vil da ha mulighet til å trekke søknaden din før offentlig søkerliste publiseres.

Kontaktpersoner

Anton Jayanand Eliston
Telefonnummer: 41 49 08 21
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 229 59 862

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger