Enhetsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nå er det ledig stilling i Norges største og mest spennende byplanmiljø. 

Plan- og bygningsetaten søker en faglig dyktig leder med stort engasjement for Oslo. Du får påvirke byutviklingen og bidra til at Oslo blir en grønnere, varmere og mer skapende by, med plass til alle.

Avdeling for byutvikling arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Avdelingen har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i seks enheter.

I stillingen som leder for enhet vest, vil du lede 12 dyktige medarbeidere og inngå i avdelingens ledergruppe. 

Enhet vest utarbeider rammer og planer for fortetting, transformasjon og ny byutvikling i noen av Oslos sentrale og mest spennende utviklingsområder. Vi arbeider for tiden blant annet med områdereguleringsplan for Slemdal og Skøyen. Her er miljøvennlig fortetting, bevaring, utvikling av blågrønne, tekniske og sosiale infrastrukturer, lokal medvirkning og gjennomføring er sentrale tema. Vi arbeider og med utvikling av Lysaker kollektivknutepunkt og flere andre samarbeidsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med utfordrende areal- og byplanfaglige problemstillinger
 • Inngå i avdelingens ledelse, med økonomisk ansvar for enheten med rapportering til avdelingsdirektør
 • Stor grad av samarbeid i avdelingen og etaten for øvrig, samt andre kommunale virksomheter
 • Personalansvar, administrativ og strategisk leder for enheten

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole på masternivå innen relevant fagområde:

 • samfunnsvitenskap, byplanlegging, urbanisme, arkitektur, landskapsarkitektur eller ingeniørfag.
 • 5 års relevant erfaring med byutvikling/byplanlegging.
 • Det er ønskelig med erfaring med personalledelse.
 • Fordel med kunnskap om Oslo kommune som virksomhet.
 • Kunnskap og erfaring med å lede og delta i utarbeiding av overordnede planer.
 • Kunnskap og erfaring med relevant lovverk.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Strukturert arbeidsform og gjennomføringsevne.
 • Veilede og inspirere medarbeiderne i enheten.
 • Evne til å lede store prosesser.
 • Evne til samarbeid og utvikling, samt jobbe selvstendig og i team.
 • Ha interesse for og erfaring med fysisk planlegging og overordnet byutvikling.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø.
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer.
 • Fleksitid.
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden.
 • Lønnstrinn 62-68.

På grunn av koronasituasjonen har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen. 

Kontaktpersoner

Arne Bergsgard
Fungerende avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 456 88 151
Hanne Sophie Solhaug
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 480 76 820

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger