Enhetsleder

Ønsker du å arbeide med noen av Oslos mest sentrale byutviklingsområder? Avdeling for byutvikling ser et en motivert leder for en nyopprettet enhet med ansvar for overordnet planlegging i indre by og Hovinbyen.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø, og består i dag av omtrent 60 medarbeidere. Vi jobber med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter i Oslo. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Avdelingen jobber tett opp mot politiske organer, andre offentlige instanser og allmennheten. Avdelingen er organisert i 6 enheter, dels tematisk, dels geografisk.

Enhet for indre by og Hovinbyen opprettes i februar 2020. Som leder av den nye enheten vil du ha ansvar for å legge rammer for noen av Oslos mest sentrale utviklingsområder. Viktige oppgaver er blant annet oppfølging av Hovinbyplanen, områdereguleringer for Ulven og Helsfyr, utvikling av kollektivknutepunkter på Økern, Breivoll og Bryn/Helsfyr, områdesatsing i Oslo indre øst, samt rammer for nye t-bane- og togtunneller gjennom sentrum.  

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og administrativ ledelse av enheten, samt ansvar for opplæring og utvikling av enhetens medarbeidere.
 • Planlegge, følge opp og rapportere på enhetens arbeid.
 • Enhetsleder bidrar aktivt inn i avdelingens ledelse, og har medansvar for avdelingens og etatens samlede virksomhet.
 • Arbeidet innebærer stor grad av samarbeid i avdelingen og etaten for øvrig, samt med andre virksomheter.
 • Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for avdeling for byutvikling.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen arkitektur, byplanlegging eller ingeniørfag.
 • Minimum 8 års relevant erfaring med byutvikling/byplanlegging.
 • Erfaring med å lede og delta i utarbeiding av overordnete planer.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og god forståelse av hva som forventes når en arbeider innenfor et politisk system.
 • God kunnskap om plan- og bygningsloven.
 • Erfaring med personalledelse er ønskelig.
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Du er god motivator for dine medarbeidere, og evner å samarbeide med andre ledere i Plan- og bygningsetaten og samarbeidende etater.
 • Du bør være trygg i rollen som leder for store kompliserte planarbeider, og som formidler til berørte og fagfolk.
 • Du har en strukturert arbeidsform, kan drive prosjekter målrettet framover og kvalitetssikre disse underveis.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom
 • Lønnstrinn 62-66, som tilsvarer fra kr 832 500 til kr 899 800 pr. år

Arbeidssted: Vahls gate 1, 0187 Oslo

Kontaktpersoner

Morten Wasstøl
Avdelingsdirektør
Mobil: 958 43 894

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger