Enhetsleder, Videreutvikling av regionale IT-løsninger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitale løsninger blir en stadig viktigere og mer integrert del av helsetjenestene. Målbildet er å ha fremtidsrettede løsninger som til enhver tid gir oppdatert og riktig informasjon til pasientene, helsepersonellet og ledere på ulike nivåer i helsetjenesten. Ny teknologi byr på en rekke nye muligheter som for eksempel stedsuavhengig behandling og digital hjemmeoppfølging. Vi kjenner i dag ikke til alle mulighetene som åpner seg gjennom teknologien, men vi vet at vi blant annet skal legge til rette for persontilpasset medisin og bruk av kunstig intelligens til det beste for pasientene og helsepersonellet.

Helse Sør-Øst RHF har ny-etablert en regional enhet for forvaltning og videreutvikling av IT-løsninger (elektronisk pasientjournal, kurve, laboratoriedata, fødesystem, medikamentell kreftbehandling m.m.).

Vi søker deg som kan lede enheten og som vil bidra til å ta oss videre innen fagområdet. Hos oss får du jobbe med et bredt spekter av digitale løsninger. Du bør ha like sterk interesse for fag som for mennesker, og det faller deg naturlig å søke samarbeid mellom faggrupper i andre enheter både innen og utenfor organisasjonen. Med deg på laget får du ti høyt kompetente medarbeidere, og du inngår i avdelingens lederteam.

Dette er en spennende mulighet for deg som vil være med å utgjøre en forskjell når det gjelder å bruke teknologi på best mulig måte for å skape fremtidens helsetjeneste!

Arbeidsoppgaver

 • Lede videre faglig utvikling av enheten samt utøve god personalledelse
 • Gi råd og støtte til direktør for teknologi og e-helse
 • Samarbeide tett med øvrige enheter i avdelingen og andre deler av Helse Sør-Øst RHF
 • Utvikle planer for videreutvikling av løsningene i tett samarbeid med helseforetakene
 • Etablere nye tjenester gjennom regionens IKT-leverandør (Sykehuspartner HF), og følge opp leveransene
 • Bidra til videreutvikling og effektiv forvaltning av interregionale og nasjonale løsninger
 • Representere Helse Sør-Øst i nasjonale råd og utvalg innen området klinisk IKT
 • Organisere, drifte og videreutvikle faglig nettverk ut mot helseforetakene
 • Legge til rette for effektiv oppfølging og samhandling med underleverandører 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring og dokumenterte resultater fra ledelse av fag og personell
 • Bakgrunn fra arbeid med videreutvikling av IT-løsninger, implementeringsarbeid og utvikling av arbeidsprosesser
 • Kunnskap om å utarbeide og kvalitetssikre beslutningsunderlag
 • Erfaring fra arbeid med produktteam ("Product management") er en fordel
 • Forståelse for kliniske arbeidsprosesser er en fordel
 • Utdanning: Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Motiveres av å skape resultater sammen med andre
 • Evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere på ulike nivåer og på tvers av faggrupper
 • Evne til både og lytte og til å være tydelig
 • Evne til å utvikle, forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger
 • Evne til å jobbe selvstendig og planmessig
 • Engasjement for hvordan teknologi kan brukes på en god måte i moderne helsehjelp
 • Positiv, fleksibel og inspirerende 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • Å være med å forme fremtidens helsetjenester
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et høykompetent faglig sterkt miljø
 • Hyggelige kolleger
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale 

Arbeidssted: Hoffsveien 1 A, 0281 Oslo

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i arbeidssted kan avtales.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven§ 25. Søkerne vil bli varslet om dette i forkant.   

Kontaktpersoner

Rune Simensen
Direktør
Mobil: 905 80 953

Hvem er Helse Sør-Øst RHF?

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 80 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no