Enhetsleder - tekniske tjenester

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som enhetsleder for tekniske tjenester er du leder for kommunens avdelinger som har sine hovedoppgaver innen arealplanlegging, offentlig forvaltning etter plan- og bygningslov med flere, samferdsel, offentlig vann/avløp. Enheten har 13 medarbeidere og en omsetning på 38,4 millioner.

Enheten er en av tre enheter i sektor Samfunnsutvikling. Sektoren har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling, eiendomsforvaltning, kultur og frivillighet. Sektorleder og enhetsledere for de tre enhetene utgjør ledergruppen for sektoren. 

Arbeidsoppgaver

Du skal:

 • lede og videreutvikle enheten
 • medvirke til helhetlig utvikling av tjenestene i kommunen 
 • pådriver for tettsteds- og samfunnsutvikling 
 • sørge for god samhandling med eksterne aktører
 • forberede saker til politisk behandling

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du skal ha:

 • relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, gjerne teknisk 
 • ledererfaring
 • erfaring fra fagområdene vil bli vektlagt 
 • god kunnskap om prosjektarbeid 

Personlige egenskaper

Du har:

 • gode kommunikasjonsevner både muntlig og skiftlig.
 • evne til å ta raske og gode beslutninger i ulike situasjoner
 • evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • gode digitale kunnskaper
 • evne til nytenkning  

I Åsnes kommune leder vi etter verdiene Engasjement, Samarbeid og Servicefokus. Du må kjenne deg igjen i disse og bruke de aktivt i din hverdag.

Det samme gjelder vår lederplattform Utsikten. Som leder skal du ha fokus på å:

 • lede verdier
 • lede folk
 • lede utvikling og endring 
 • lede resultater
 • lede omdømmebygging 

Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

Hos oss er det et godt arbeidsmiljø, dyktige og kompetente medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere. 

Lønn etter avtale. Det blir utarbeidet egen lederavtale.

Åsnes kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Kontaktpersoner

Hanne Briskerud
HR-leder
Mobil: 400 33 260
Otto Langmoen
Sektorleder
Mobil: 977 77 756

Hvem er Åsnes kommune?

Åsnes og Solør er Innlandets grønne lunge. Vakre kulturlandskap og mektige skogsområder preger landskapet. Finnskogen er en perle med unike muligheter både for ulike friluftsopplevelser, samt å kunne oppleve stillhet og ro. Glomma er også et viktig og mektig element i landskapet. Åsnes kommune har ca. 7200 innbyggere og med Flisa som et moderne og trivelig administrasjons- og handelssentrum. Kaffegata er både trivelig og urban. I sentrum ligger også barnehager, grunnskole, videregående skole, idretts- og svømmehall og moderne leiligheter. Kommunen har full barnehagedekning, og byr på et allsidige aktivitets- og kulturtilbud. Kommunen har varierte bomuligheter, alt fra regulerte boligområder til spredt bebyggelse. Kommunen er en trygg og god plass å bo og leve i.

Åsnes kommune er IA-bedrift.