Enhetsleder Service, drift og vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og videreutvikle et viktig område i Nannestad kommune? 

Nannestad kommune søker etter enhetsleder Service, drift og vedlikehold (SDV). Enhet for SDV har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, utleieboliger,  kommunal eiendom, veg, park og grunn. Gjennomføring av investeringsprosjekter gjøres av prosjektledere i stab og enhet for VA, men planlegging av utviklingsarbeid vil være en viktig oppgave. Kommunen eier  71 km veg og ca. 73.000 kvm bygg. 

Enhet SDV er organisert under virksomhet Kommunal drift. Virksomheten består av en stab og to enheter; Vann og avløp (VA)  og Service, drift og vedlikehold (SDV). Virksomheten har til sammen 65,5 årsverk fordelt på 70 ansatte. 

Vi søker etter deg som vil gjøre Nannestad kommune til Romerikes beste bokommune ved å være en pådriver for profesjonalisering og videreutvikling av  eiendoms- og vegforvaltningen i kommunen.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har det faglige, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for enheten. Det er f.t. 39 ansatte i enheten. 

 • Utviklingsarbeid og utarbeidelse av planer for enhetens ansvarsportefølje
 • Ivareta forvaltning, myndighetsoppgaver og saksbehandling innenfor området
 • Styring og utvikling av det operative arbeid i enheten
 • Kontraktsoppfølging og anskaffelser
 • Bruk og implementering av digitale verktøy

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor eiendomsfag 
 • God relevant erfaring og bachelor kan kompensere for krav om master 
 • Ledererfaring innenfor fagområdet
 • God økonomiforståelse
 • Gode digitale ferdigheter/digital kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk)
 • Ønskelig med kjennskap til Lov om offentlige anskaffelser og erfaring med innkjøp

Personlige egenskaper

 • Er tydelig og inkluderende, med godt humør og velutviklede sosiale egenskaper
 • Trives med personal- og resultatansvar
 • Er systematisk og strukturert
 • Har høy gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner
 • Har evnen til å skape tillit og lede sine medarbeidere på en positiv måte
 • Er initiativrik og løsningsorientert 
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Spennende og utviklende ansvarsområde
 • Fleksibel arbeidstid og betalt spisepause
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger
 • IA-bedrift

Til opplysning:

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. Kopier av attester og vitnemål må vedlegges søknaden.

Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Det blir trukket 2 % av lønnen til pensjonsordning. Prøvetiden er 6 måneder, og lønn etter kvalifikasjoner

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25. 

Kontaktpersoner

Bente Yvonne Moe Huseby
Virksomhetsleder Kommunal drift
Telefonnummer: 66 10 50 00
Mobil: 971 51 888

Hvem er Nannestad kommune?

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her