Enhetsleder, plan og utbygging

Stillingsbeskrivelse

Vann og avløp er en egen seksjon som ivaretar service, plan- og driftsoppgaver innen vannforsyning og avløp. Vi sørger for at innbyggerne får godt drikkevann, har trykk i dusjen og håndterer avløpsvannet til beste for miljøet. Overvann i et endret klima er også et viktig ansvarsområde. I tillegg ivaretar Vann og avløp administrasjonen av tømming av slamavskillere og er forurensningsmyndigheten innen vann og avløp. Vann og avløp har 80 entusiastiske medarbeidere som dekker et bredt spekter av arbeidsområder. 

For omgående tiltredelse har Vann og avløp ledig stilling som leder for Plan- og utbyggingsenheten. Enheten består av 17 medarbeidere som har ansvaret for planer og utbyggingsprosjekter innen vann og avløp, fra idéutvikling til ferdige anlegg, samt utvikling av utbyggingsområder i samarbeide med andre offentlige og private aktører. Stilling som plan- og utbyggingsleder inngår i lederteamet på Vann og avløp.

Arbeidsoppgaver

Ledelse og utvikling av plan og utbyggingsenheten gjennom spesielt å vektlegge:

 • Oppfølging av plan- og prosjektprosesser i samsvar med kommunens, seksjonen og enhetens langsiktige mål
 • Økonomistyring og kvalitetskontroll
 • Ivareta og synliggjøre Vann og avløp’s interesser gjennom samarbeide internt og eksternt
 • Ivareta HMS i tilknytning til plan og utbyggingsprosjekter
 • Motivere og utvikle medarbeidere slik at lokale og nasjonale mål nås

Kvalifikasjoner

 • Relevant fag- og lederutdanning fra universitet/høyskole
 • Relevant ledererfaring
 • God systemforståelse og kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Innsikt i og erfaring fra arbeid med økonomistyring
 • Juridisk kompetanse innen kontraktsrett kan være en fordel
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C, Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert og utviklingsorientert, men evner å ha et overordnet og helhetlig perspektiv
 • Har gode kommunikasjonsevner med ryddig skriftlig og muntlig framstilling
 • Tillitsvekkende og kommuniserer ved å anerkjenne og involvere andres perspektiv og kompetanse
 • Tar beslutninger og er tydelig og trygg i lederrollen
 • Kan lede prosesser for å nå mål og være en pådriver i faglige prosjekter
 • God til å bygge relasjoner og å skape et godt samarbeidsklima med og mellom dine medarbeidere
 • Gode organisatoriske evner og evne til å jobbe systematisk for å nå mål
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En unik stilling som gir mulighet for medvirkning fra plan til ferdig anlegg
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Annet

 • Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Webcruiter. Oppgi 2 referanser.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 

Kontaktpersoner

Geir Helø
Enhetsleder

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 76 600 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter og tjenester. 

Plan og utbygging deltar i offentlige planprosesser samt planlegger og gjennomfører prosjekter knyttet til vann og avløp i Tromsø kommune. Innen planlegging utarbeider vi hovedplaner, kommunedelplaner og godkjenner blant annet rammeplaner for vann, avløp og overvann for andre aktører enn oss selv. Innen prosjekter jobber vi helt fra idéutvikling til ferdige anlegg. Årlig håndterer vi ca. 40 prosjekter i ulike faser. Våre ansatte samarbeider tett med Seksjon for byutvikling, i tillegg til andre offentlige og private aktører.

Les mer om Tromsø kommune og se flere ledige stillinger