Enhetsleder infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for prosjekt og utbygging er en av fem seksjoner i Avdeling for bymiljø og representerer kommunens byggherreansvar. Seksjonen ivaretar store investeringsprosjekter og større rehabiliteringer innen bygg og infrastruktur. Seksjonens består av tre enheter; stab, bygg og infrastruktur. Seksjonen har et investeringsbudsjett på ca 4 milliarder kroner i gjeldende økonomiplanperiode. 

Enhet for Infrastruktur er en nyopprettet enhet, som vil ha ansvaret for gjennomføring av større prosjekter innen infrastruktur i Tromsø. Det søkes derfor etter en enhetsleder som vil ha ansvaret for denne enheten. Den nye enhetslederen vil få en sentral rolle i å bygge opp en organisasjon samt utvikle byggherrerollen innenfor dette segmentet. Tromsø Kommune har en stor satsing og portefølje innen utbygging av infrastruktur både innen større vei-, park- og VA-anlegg. Stillingen rapporterer til Seksjonsleder for Prosjekt og utbygging. 

Brenner du etter å bygge samt utvikle Tromsø kommunes infrastruktur i årene som kommer? Er du entusiastisk, målrettet og har gode samhandlingsegenskaper? Da søker vi deg!

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av enheten
 • Personal- og budsjettansvar for enheten
 • Oppfølging av prosjektledere, leverandører og framdrift
 • Ansvar for rådgivning, planlegging og gjennomføring av prosjekter iht bestilling
 • Forhandlinger av avtaler og kontrakter
 • Styring av prosjektporteføljen og løpende økonomisk og faglig rapportering
 • Utvikling av interne rutiner og styringssystemer
 • Koordinering ift andre enheter i kommunen
 • Oppfølging av SHA-planer
 • Gjennomføre konsekvens- og risikoanalyser.

 

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Erfaring innen bygg og anlegg
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og har samtidig gode samarbeidsevner
 • Du er strukturert, nøyaktig og har evne til å jobbe godt i en hektisk hverdag
 • Du deler egen kompetanse og ser andres kompetanse
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du er løsningsorientert og fleksibel
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

 

Vi tilbyr

 • Et profesjonelt, tverrfaglig og positivt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt kollegialt samhold
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid og ellers gode betingelser

 

Annet

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.

 

Ytterligere informasjon om stillingen kan rettes til: Tove Nygård - Enhetsleder Stab: Tlf 936 60 597 Øystein Dale- Seksjonsleder Prosjekt og Utbygging: Tlf 913 32 811

 

Kontaktpersoner

Tove Nygård
Leder Stab/Administrasjon
Telefonnummer: 936 60 597
Øystein Dale
Utbyggingssjef
Telefonnummer: (+47) 91 33 28 11

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.