Enhetsleder for teknisk drift

Teknisk sjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enheten har ansvar for kommunaltekniske anlegg innenfor veg, vann, avløp, renovasjon og den kommunale bygningsmassen (FDV) som omfatter i alt 66000 m2. Enheten har også ansvar for å gjennomføre kommunale byggeprosjekter . I tillegg ligger avdeling for brann og feiervesen i kommunen under enhetsleder for teknisk drift ansvarsområde. Enheten er for tiden delt inn i 5 avdelinger fordelt på: Vann, avløp og renovasjon, FDV, Renhold, Kommunale veier, Brann og feiervesen. Alle avdelingene har egne avdelingsledere.

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Teknisk sjef leder enhet for teknisk drift med totalt 87 medarbeidere.
 • Helhetlig ansvar for daglig ledelse og drift av enheten.
 • Sikre utvikling av tjenester og tjenestekvalitet.
 • Overordnet faglig ansvar, tilretteleggelse for faglig utvikling.
 • Overordnet økonomiansvar og personalansvar.
 • Drive internt og eksternt utviklingsarbeid.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en utadvendt person med relevant høyere utdannelse innenfor områdene kommunalteknikk og/eller bygg på ingeniør/sivilingeniør nivå og med ledererfaring.

 

Personlige egenskaper

 • Forståelse for ledelse i politisk styrte organisasjoner.
 • Strukturert, initiativrik og utviklings- og løsningsorientert.
 • Vilje til samarbeid og helhetstenkning.
 • Serviceorientert.
 • Evne til å være tydelig, inkluderende, inspirerende og som fremmer vekst og utvikling for den enkelte og organisasjonen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en utviklingsorientert organisasjon.
 • Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens tjenesteutvikling generelt.
 • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde.
 • Spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og kollegialt samhold.
 • Trivelig arbeidsplass med gode vilkår for faglig og personlig utvikling, fleksibel arbeidstid, gode permisjons- og pensjonsvilkår.
 • Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

 

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Det er ikke ønskelig kontakt med annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Kontaktpersoner

Håvard Lund
Assisterende rådmann
Telefonnummer: (+47) 78 97 74 81

Hvem er Sør-Varanger kommune?

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.