Enhetsleder for Kommunalteknikk

Stillingsbeskrivelse

Hustadvika kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for kommunalteknikk med snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i ledergruppen til kommunalsjef for teknisk og miljø. Ledergruppen består av enhetsleder kommunalteknikk, bygg og eiendom, plan og byggesak, landbruk, brann og redning og prosjektorganisasjon.

Teknisk sektor vektlegger å yte god service ovenfor brukere og ha kvalitativt høy standard på tjenestene. Enheten kommunalteknikk består av følgende fagområder: Vann og avløp, renovasjon,veivedlikehold og verksted. Enheten vil ha 18 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Fag, budsjett og personalansvar for enheten
 • Lede og utvikle enheten i tråd med gjeldende rammer og strategier
 • Ansvarlig for saksbehandling for enheten
 • Kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kontrakter
 • Øvrige tingsrettslige problemstillinger
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av drift
 • Rapportere til kommunalsjef

Kvalifikasjoner

 • Krav om høyere utdannelse som ingeniør eller tilsvarende
 • Ledererfaring
 • Erfaring og god kunnskap innen kommunalteknikk
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Egenskaper

 • Resultatorientert og med god evne til å løfte dine medarbeidere
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne til initiativ, samarbeid og gjennomføring.

Vi kan tilby:

 • Samarbeid med motiverte, engasjerte og faglig dyktige kolleger
 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale. Stillingen blir innplassert HTA kap. 3.4.2
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

Søknad

Elektronisk søknad fylles ut og sendes via Fræna kommune sin hjemmeside,

www.frana.kommune.no.

Attester og vitnemål må medbringes til et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden.

Kontaktpersoner

Ole Bjørn Moen
Kommunalsjef
Telefonnummer: 91320288

Hvem er Hustadvika kommune?

Kommunene Fræna og Eide blir Hustadvika kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal være en kunnskapsbasert samfunnsutvikler, med en handlekraftig og effektiv organisasjon med god ledelse.

Hustadvika kommune vil få om lag 13.250 innbyggere. Kommunen har en positiv utvikling, og store muligheter for videre vekst og utvikling.

Hustadvika kommune vil bli organisert med en administrativ struktur med to ledernivå. Ledernivå 1 består av administrasjonssjef, tre kommunalsjefer, utviklingssjef, personalsjef og økonomisjef og ledernivå 2 består av enhetslederne.