Enhetsleder for Fjordby - Avdeling for områdeutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Oslo er i en spennende utviklingsfase med vekst, transformasjon og fortetting. Mange boliger bygges og store infrastrukturprosjekter gjennomføres. Byrådet har besluttet å styrke arbeidet med byutvikling ytterligere, blant annet gjennom å styrke Plan- og bygningsetatens bemanning. Avdeling for områdeutvikling består av 6 enheter som har ansvar for hvert sitt geografiske område av Oslo. 

Avdeling for områdeutvikling behandler innsendte reguleringsplaner og byggesaker fra private og offentlige tiltakshavere. Du vil lede et tverrfaglig miljø med utviklingsoppgaver og saksbehandling i skjæringspunktet mellom offentlig styring og privat og offentlig byutvikling. Din kontaktflate og dialog med andre etater, virksomheter og utbyggere vil være stor. 

Vi søker leder til avdelingens Fjordbyenhet, som har svært interessante byutviklingsoppgaver innenfor Fjordbyen med byens største knutepunkt Oslo S og landets kanskje mest profilerte byutviklingsområde; Bjørvika i tillegg til byutviklingsområdene på Filipstad og Skøyen. Oppgavene spenner fra krevende overordnede dialogprosesser til konkrete og viktige avklaringer om fysiske detaljløsninger.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av enheten for å sikre gjennomgående, effektiv og kvalitativ god saksbehandling av ikke-rammeavklarte plan- og byggesaker samt sikre enhetens leveranser som faglige oppgaver innen lovpålagte frister og rapportering i henhold til fastlagte fremdriftsplaner.
 • Brukerservice og kvalitet, herunder å avdekke behov for, initiere og gjennomføre forbedringer/ utvikling.
 • Faglig, personalmessig og administrativ ledelse herunder opplæring og utvikling av enhetens 10 medarbeidere, samt sikre relevant og god kompetanse.
 • Inngå i avdelingens ledelse og ha medansvar for avdelingens og etatens samlede virksomhet med stor grad av samarbeid i avdelingen og etaten for øvrig.
 • Sikre at det blir produsert saker med god kvalitet innenfor gitte tidsfrister.
 • Bidra til å oppnå målsetningene i avdelingens virksomhetsplan, deriblant leveranser og oppgaver på vegne av enheten.
 • Koordinere ulike type saker i Fjordbyenhetens geografiske område.

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis sivilarkitekt, landskapsarkitekt er ønsket, men også sivilingeniør eller annen byplan- eller urbanismekompetanse vil bli vurdert.
 • Erfaring fra plan- og byggesaksbehandling i tillegg til relevant ledererfaring tillegges stor vekt.
 • Serviceinnstilling, gjennomføringsevne, evne til samarbeid og nytenkning utvikling vil bli vektlagt.
 • Egnethet og gode lederegenskaper med vekt på å oppnå resultater gjennom å motivere medarbeidere.

 

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilling, gjennomføringsevne, evne til samarbeid og erfaring med nytenkning og utvikling vil bli vektlagt.
 • Egnethet og gode lederegenskaper med vekt på å oppnå resultater gjennom å motivere og mobilisere medarbeidere.
 • Gode kommunikasjon-, dialog- og formidlingsevner og høy serviceinnstilling.
 • Selvstendig, men også samarbeidsorientert.
 • Analytisk og strukturert, gjennomføringssterk og med evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig som du ser helhet og evner å prioritere i komplekse arbeidsprosesser.
 • Nysgjerrig, lojal, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert i en hverdag som krever fokus på kontinuerlig forbedring og effektivisering.

 

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor byplanlegging/-utvikling med spennende, faglig interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et engasjert arbeidsmiljø med faglig sterke kollegaer.
 • En arbeidsplass i lyse lokaler i åpent kontorlandskap i Oslo sentrum, nær Oslo S.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønnstrinn 61-65 som tilsvarer fra kr 781 400 til kr 844 800 pr. år. Høyere lønn kan vurderes ved særskilt kompetanse og erfaring.
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.

Kontaktpersoner

Andreas Dan Vaa Bermann
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 900 81 641

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger