Enhetsleder (eiendomssjef) ved enhet eiendomsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Narvik kommune søker en utviklingsorientert leder med strategisk og innovativt blikk til å lede enhet for Eiendomsforvaltning.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 30. mai 2018

Enheten eiendomsforvaltning består av 23.8 årsverk; 4.8 årsverk i administrasjon, 5,5 årsverk bassengdrift og 13.5 årsverk på utedrift og SD-styring. Renhold har 36 årsverk inkludert 2 årsverk arbeidsledere.  Totalt vil den nye enhet eiendomsforvaltning har ca 65 årsverk (p.t. 61,8 årsverk).

Som leder av eiendomsforvaltningen har du ansvar for kostnadseffektiv drift og verdibevarende vedlikehold av 37 formålsbygg og totalt ca. 100 000 kvm. Som enhetsleder har du ansvar for arealeffektiv drift, porteføljestyring, koordinering og oppfølgning av ombyggingsprosjekter, utvikling av bygningsmassen og avhending/utfasing av bygg iht. kommunens behov og investeringsplan. Driftsoppgavene gjøres i hovedsak i egenregi, mens utviklingsoppgavene kjøpes gjennom inngåtte rammeavtaler. I henhold til bystyrets vedtak skal utviklingsoppgavene fremover i større grad utføres i egenregi.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig resultatansvar for enheten
 • Sikre riktig kvalitet i enheten i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, bystyrets vedtak og målsettinger
 • Ansvar og myndighet er gitt iht. delegasjonsreglementet av rådmannen innen økonomiforvaltning, tjenesteplanlegging – og produksjon, personalforvaltning og utvikling av tjenesten
 •  Ansvar for å utvikle metoder og iverksette tiltak som kan øke enhetens kompetanse og legge til rette for produksjons- og kvalitetsutvikling

Vi søker deg som har:

 • Relevant universitet/høgskoleutdanning
 • Kjennskap til/erfaring med porteføljestyring
 • Kjennskap til/erfaring med digital FDV-styring
 • Kjennskap til/erfaring med bruk av Norsk Standard-kontrakter i ulike varianter
 • Erfaring i bruk av digitale prosjektstyringsverktøy
 • Erfaring i kommunal saksbehandling og saksfremlegg

Vi ser etter en kompetent, tydelig, samarbeidsorientert og besluttsom leder som iverksetter Narvik kommunes målsettinger for sektoren.

Generelt om stillingen og ansettelsesprosess:

 • Mellom rådmann og enhetsleder inngås lederavtale
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning

Vi tilbyr

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i videreutvikling av enheten. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Minst 2 referanser må oppgis. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

Er det DEG vi ser etter? Da håper vi du søker snarest, og senest 30. mai 2018

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk. Skjemaet finner du i vårt søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnr: 18/1376

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Kontaktpersoner

Lars Norman Andersen
Rådmann
Telefonnummer: 959 85 439
Randi Randal
Kommunalsjef
Telefonnummer: 977 82 523

Hvem er Narvik kommune -?

Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Når den nye Hålogalandsbrua stå ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum. Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden.