Enhetsleder - Byggforvaltningen

Byggforvaltningen er en enhet underlagt avdeling for Bymiljø. Enhetens hovedoppgave er å utarbeide langsiktige mål og strategier for utvikling av kommunens bygg, samt etablere tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner for kommunens eiendomsportefølje. Dette arbeidet utføres i tett /nært samarbeid med kommunens driftsenhet og de ulike tjenester. Planer skal danne grunnlag for kommunens prioriteringer av vedlikehold og utbygging. Vi har i dag ansvaret for en bygningsmasse bestående av ca. 150-160 formålsbygg og ca. 1100 boenheter. Detter tilsvarer ca. 450 000 m2.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Byggforvaltningen er inne i en spennende og positiv endringsprosess. Målet er å styrke forvaltningsleddet med tydeliggjøring av arbeidsoppgaver og grensesnitt mot drift og tjenestedrivere. Leder skal bidra i dette arbeidet og effektivt og målrettet sørge for at forvaltningen kan utføre sine arbeidsoppgaver slik at byggeier/folkevalgte gis et godt beslutningsgrunnlag for tiltak og utvikling av eiendomsmassen. 
Enhetsleder rapporterer til seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Leder for enheten (administrativt, faglig, personal, økonomi)
 • Ha nært samarbeid med bruker av bygg (eks. boligkontoret, helse og omsorg, rus/psykiatri osv.)
 • Aktivt samarbeid med enhetsleder for byggdrift
 • Nært samarbeid med utbyggingstjenesten
 • Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner for alle bygg
 • Følge opp gjennomføring av vedlikeholdsplaner
 • Kvalitetssikring av alle kjøp av varer og tjenester
 • Arbeide målrettet med å utvikle enheten
 • Ansvar for at kvalitetskontroll og sikkerhet blir i varetatt (HMS)
 • Budsjettansvar
 • Øverste faglige ansvar

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/ treårig høgskole
 • Må ha erfaring fra byggforvaltning/byggdrift
 • Mangel på formell kompetanse kan kompenseres med lang erfaring fra relaterte fagområder.
 • Må ha ledererfaring.
 • Må være en god sluttbruker av dataverktøy.

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)
 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Er en person som med din kunnskap blir en viktig medspiller i arbeidet med å tilføre byen og kommunen gode kvaliteter
 • Er utadvendt, kreativ, samhandlingsorientert, bidra positivt i Byggforvaltningens organisasjon
 • Gode personlige egenskaper vektlegges.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Interessante, varierte og tverrfaglige arbeidsoppgaver
 • Et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Fordelaktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

  Annet

 • Gjør oppmerksom at ansvar og oppgaver kan bli endret.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke «søk på stillingen» oppe til høyre. Trenger du hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Webcruiter kundestøtte.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.


  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Kontaktpersoner

Arve Norgård
Fagleder
E-postadresse: 474 55 015
Dag-Ivar Andreassen
Kst. seksjonsleder
Telefonnummer: 970 10 400

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.