Enhetsleder Bygg og Eiendom, 2.gangs utlysning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nyopprettet stilling som enhetsleder for bygg og eiendom er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i ledergruppen til kommunalsjef forsamfunnsutvikling. Vi legger vekt på å yte god service til innbyggerne.

Beskrivelse av enheten

Bygg og eiendom har ansvaret for forvaltning og drift av kommunens bygningsmasse og eiendommer. Enheten har 50 ansatte og består av enhetsleder, fagleder renhold/vaktmestere, 10 vaktmestere og 36 renholdere. Enheten har et netto driftsbudsjett på 30 mill.

Arbeidsoppgaver

- Fag-, budsjett- og personalansvar for enheten

- Forvaltning av kommunens bygg og eiendommer

- Ledelse og utvikling av enheten i samsvar med gjeldende rammer og strategier

- Ansvarlig for saksbehandling

- Kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kontrakter

- Kjøp og salg av eiendom

- Eiendomsutvikling

- Overordnet strategisk utvikling for kommunens eiendomsportefølje

- Ansvar for planlegging og gjennomføring av drift

- Utleie av kommunale bygg

- Rapportere til kommunalsjef

Kvalifikasjoner

- Ønskelig med høyere utdannelse som byggingeniør eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for

manglende formell kompetanse

- Ledererfaring

- Kunnskap om plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter samt fast eiendoms rettsforhold vil være en fordel

- Erfaring/ god kunnskap om offentlig forvaltning og drift

- Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Egenskaper

- Resultatorientert og med god evne til å påvirke dine medarbeidere

- Serviceinnstilt og fleksibel

- Evnen til å jobbe selvstendig og i team

- Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne til initiativ, samarbeid og gjennomføring.

Vi kan tilby

- Nyopprettet lederstilling i en organisasjon med åpenhet, aktivt og inkluderende arbeidsmiljø

- Samarbeid med motiverte, engasjerte og faglig dyktige kolleger

- Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

- Lønn etter avtale. Stillingen blir innplassert HTA kap. 3.4.2 - Stillingskode 9451, Leder

- Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

 

Søknad sendes

Elektronisk søknadsskjema via vår hjemmeside

Ta med attester og vitnemål til et eventuelt intervju.

Vi praktiserer offentlighet ved tilsettinger. Det vil etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentligheten må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til

reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Kandidater vil bli orientert om dette før søkerlisten publiseres

Kontaktpersoner

Anders Skipenes
kommunalsjef samfunnsutvikling
Telefonnummer: 48167112

Hvem er Hustadvika kommune?

Kommunene Fræna og Eide blir Hustadvika kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal være en kunnskapsbasert samfunnsutvikler, med en handlekraftig og effektiv organisasjon med god ledelse.

Hustadvika kommune vil få om lag 13.250 innbyggere. Kommunen har en positiv utvikling, og store muligheter for videre vekst og utvikling.

Hustadvika kommune vil bli organisert med en administrativ struktur med to ledernivå. Ledernivå 1 består av administrasjonssjef, tre kommunalsjefer, utviklingssjef, personalsjef og økonomisjef og ledernivå 2 består av enhetslederne.