Enhetsleder - Avdeling for byggeprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enhetsleder for enhet tett by 

Vil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur? 

Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeider i et tverrfaglig miljø? 

Kan du motivere, engasjere og mobilisere andre? 

Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer? 

Avdeling for byggeprosjekter søker etter fortrinnsvis en arkitekt, dernest sivilingeniør, jurist eller samfunnsgeograf med byggesakskompetanse og byplan-/ arkitekturkompetanse. Du skal arbeide som enhetsleder i byggesaksbehandlingen. Som enhetsleder har du ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse, herunder; bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig, - administrativ- og personalansvar for enheten
 • Drive enheten i tråd med etatens verdier, strategisk plan, årsplan og styringssignaler
 • Sikre god brukerservice, faglig kvalitet, forvaltningsmessig standard og etisk atferd
 • Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy og bidra til at enheten er hensiktsmessig organisert
 • Styre og rapportere på produksjon, faglig kvalitet og kompetanseutvikling for sin enhet med ansvar for at frister etterleves, kvalitetssikring og å rette avvik
 • Rapporterer til avdelingsdirektør og deltar i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på masternivå
 • Du er fortrinnsvis arkitekt, dernest sivilingeniør, jurist eller samfunnsgeograf med byggesakskompetanse og med byplan-/ arkitekturkompetanse
 • Krav til formalkompetanse kan fravikes ved dokumenterte resultater fra relevant erfaring og praksis
 • Du har god innsikt i plan- og bygningslovgivningen med tilhørende forskrifter og hvordan man gjennom lovgivningen og arealplaner sikrer gode fysiske omgivelser
 • Du bør ha erfaring fra faglig og personalmessig ledelse av teknisk og arkitekturfaglig saksbehandling
 • Du har meget gode fremstillingsevner i norsk muntlig og skriftlig.
 • Du har god kjennskap til, og interesse for, arkitekturfaglige tema som byutvikling, arkitektur og bokvalitet
 • Du har bred og relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Analytisk og målrettet arkitektur- og byggesaksfaglig vurderingsevne
 • Du har faglig forståelse og vurderingsevne innen byutvikling / byforming
 • Du evner å engasjere, motivere og mobilisere andre
 • Du har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har erfaring med og trives med å presentere muntlig
 • Du er resultatorientert og med stor gjennomføringsevne
 • Du har helhetsforståelse og er løsningsorientert innen rammen av politisk styrt virksomhet
 • Du setter brukeren i fokus og yter høy service
 • Du takler et høyt tempo og komplekse oppgaver i en uforutsigbar arbeidshverdag
 • Du har evne og vilje til å formidle kunnskap innen fagfeltet

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling i hovedstaden
 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Et godt og innholdsrikt opplæringsprogram og fadderordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
 • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo

Lønnstrinn 56-63 som tilsvarer kr 721 500 til kr. 827 800 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kontaktpersoner

Ane Eline Øby
Avdelingskordinator
Telefonnummer: 902 54 743
Hanne Høybach
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 911 70 637

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger