Enhetsleder arealplan - seksjon byggesak og arealforvaltning

Stillingsbeskrivelse

Om tjenestestedet

Seksjonen består av 3 enheter med ansvar for fagområdene byggesak, arealplan, oppmåling- og geodata  og tjenester som til enhver tid er organisatorisk plassert i seksjonen. Til sammen er det 34 medarbeidere. Vi søker en dyktig og engasjert leder med høy arbeidskapasitet med motivasjon til å lede enhet for arealplan med 8 flinke medarbeidere.

Sandefjord kommune har FNs bærekraftsmål som retning for innbyggernes hverdag nå og i framtiden.

Arbeidsoppgavene i seksjonen er spennende og varierte innen by- og stedsutvikling, samferdsel, bolig- og nærings- og overordnet planlegging. Som enhetsleder vil du være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø i kommunalområdet miljø og plansaker. Enhetslederen inngår i et lederteam med byggesak og geodata.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle enheten
 • Kommunen har et høyt aktivitetsnivå og mange arealplaner. En sentral oppgave vil være å koordinere disse sakene mot politisk behandling
 • Lede planprosesser i samarbeid med kommunens administrasjon, utbyggere og innbyggere
 • Utvikle seksjonens arbeid med strategisk by- og stedsutvikling
 • Personal-, økonomi-, resultat- og utviklingsansvar
 • Det må påregnes endringer som kan påvirke omfanget av tjenester i seksjonen

Kvalifikasjoner:

 •  Høyere relevant utdanning, lang erfaring kan veie opp for utdanningskrav
 •  God kjennskap til plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning
 •  Kunnskap om og forståelse for politiske prosesser
 •  God serviceinnstilling og samarbeidsevne
 •  Evne til å se helhet og detaljer
 •  Relevant ledererfaring vektlegges
 •  Tydelig og god kommunikasjons- og fremstillingsevne, skriftlig og muntlig
 •  Kan vise til gode resultater innenfor fagområdet til enheten
 •  Stor arbeidskapasitet og evne til å takle krevende situasjoner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 •  Spennende og krevende faglige utfordringer
 •  Et aktivt miljø med mange saker som pågår samtidig
 •  Muligheter til faglig utvikling og vekst
 •  Gode dataverktøy
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger
 •  Lønn etter avtale
 •  Bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 •  Personalhytte

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Ebba Friis Eriksen
Arealplan: Enhetsleder
Telefonnummer: 334 16 321
Mobil: 988 49 822
Sindre Væren Rørby
Seksjonsleder
Telefonnummer: (+47) 991 60 642

Hvem er Sandefjord kommune?

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Kommunen har nylig gjennomført en kommunesammenslåing hvor Stokke, Andebu og Sandefjord har dannet den nye kommunen Sandefjord. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og det tar kun en times tid til Oslo. Det er også særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har over 62 000 innbyggere. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.