Enhetsleder analyse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. august, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen.

Enhet for analyse har 12 dyktige medarbeidere. Sentrale oppgaver for enheten er utredninger og analyser, kommuneplanens arealdel og regional planlegging. Ansvaret for å utvikle relevant datagrunnlag for plan- og utredningsarbeid ligger også til enheten.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med utfordrende areal- og byplanfaglige problemstillinger, blant annet knyttet til regional planlegging, kommuneplanen, samt flere overordnede fagtemaer.
 • Ansvar for å utarbeide og sikre gjennomgående effektiv og kvalitativt gode faglige utredninger og analyseoppgaver på overordnet nivå.
 • Inngå i avdelingens ledelse, med økonomisk ansvar for enheten med rapportering til avdelingsdirektør.
 • Stor grad av samarbeid i avdelingen og etaten for øvrig, samt andre kommunale virksomheter.
 • Personalansvar, administrativ og strategisk leder for enheten. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole på masternivå innen samfunnsvitenskap, byplanlegging, urbanisme arkitektur eller ingeniørfag.
 • Relevant erfaring med byutvikling/byplanlegging.
 • Fordel med kunnskap om Oslo kommune som virksomhet.
 • Kunnskap og erfaring med å lede og delta i utarbeiding av overordnede.
 • Erfaring knyttet til ledelse av utredninger.
 • Kunnskap og erfaring med relevant lovverk.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.  

Personlige egenskaper

 • Strukturert arbeidsform og gjennomføringsevne.
 • Veilede og inspirere medarbeiderne i enheten.
 • Evne til å lede store prosesser.
 • Evne til samarbeid og utvikling, samt jobbe selvstendig og i team.
 • Ha interesse for og erfaring med fysisk planlegging og overordnet byutvikling. 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø.
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer.
 • Fleksitid.
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom.
 • Lønnstrinn 62-66 som tilsvarer fra kr 832 500 til kr 899 800 pr. år

Kontaktpersoner

Morten Wasstøl
Avdelingsdirektør
Mobil: 958 43 894

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger