Enhet for eiendomsprosjekt

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Jobb i utenrikstjenesten

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Om stillingen

Seksjon for eiendomsforvaltning er en av åtte seksjoner i Serviceavdelingen. Seksjonen har to enheter, herunder Enhet for eiendomsprosjekt, som ledes av en underdirektør med personalansvar. Enheten har ansvar for at eiendomsprosjekter i utlandet planlegges og gjennomføres i henhold til departementets eiendomsstrategi.

Til Enhet for eiendomsprosjekt søker vi en engasjert, effektiv og faglig dyktig prosjektleder med bred erfaring fra planlegging og gjennomføring av eiendomsprosjekter. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig, og bidra til at departementets eiendomsprosjekter i utlandet utføres med høy kvalitet innenfor gitte tids- og økonomiske rammer.

Ansvars- og arbeidområder

 • Ansvar for gjennomføring av eiendomsprosjekter i utlandet, herunder bl. a. innredning og ombygging av kontorlokaler og embetsboliger
 • Ansvar for at prosjekt planlegges og gjennomføres i tråd med departementets eiendomsstrategi, sikkerhetskrav og behov
 • Kvalitetssikring av prosjektdokumenter, herunder plantegninger, anbudsdokumenter og kontrakter m.v.
 • Ansvarlig for anskaffelse av konsulent- og entreprenørtjenester 
 • Ansvarlig for intern og ekstern prosjektkommunikasjon
 • Ansvarlig for at prosjektet gjennomføres innenfor gitte tids- og økonomiske rammer
 • Behandle løpende oppgaver innen seksjonens ansvarsområder
 • Reisevirksomhet må påregnes
 • Linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov

Kvalifikasjoner

 • Må ha relevant høyere utdanning (bygningsingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt, interiørarkitekt, økonom e.l.)
 • Må ha erfaring fra eiendomsprosjekter
 • Må ha relevant prosjektledererfaring
 • Må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av prosjektstyringsverktøy er en fordel
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsegenskaper
 • God gjennomføringsevne, resultatorientert og administrativt ryddig
 • Selvstendig, beslutningsdyktig og ha integritet

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som prosjektleder (stillingskode 1113) med bruttolønn pr. år fra kr 679 000 - 765 100 (lønnstrinn 73-78) jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet.

Kontaktinformasjon

Underdirektør Tom Eivind Elvesæther, Enhet for prosjekt, tom.eivind.elvesaether@mfa.no,
tlf. 23 95 19 96 / 949 77 801

Avdelingsdirektør Lene Landsem, Seksjon for eiendomsforvaltning, lene.landsem@mfa.no,
tlf. 23 95 01 50 /920 35 660

Seniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Enhet for rekruttering og forflytning, siren.namtvedt@mfa.no, tlf. 23 95 02 06 /415 60 594

Kontaktpersoner

Lene Landsem
Avdelingsdirektør
E-postadresse: lene.landsem@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 01 50
Mobil: 920 35 660
Siren Namtvedt
HR, Seniorrådgiver
E-postadresse: siren.namtvedt@mfa.no
Telefonnummer: (+47) 23 95 02 06
Tom Eivind Elvesæther
Underdirektør
Telefonnummer: 23 95 19 96
Mobil: 949 77 801

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, totalt 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.

Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.