Energisjef

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli vår nye energisjef?

I Borregaard møter du dedikerte mennesker i en organisasjon som leverer bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse.

Som energisjef i Borregaard har du ansvar for Borregaards energiportefølje. Vårt totale energiforbruk er 1,5 TWh årlig som i dag dekkes av  klimavennlige løsninger som bioenergi, forbrenning av avfall, LNG og elektrisitet.

Som energisjef i Borregaard får du en variert hverdag. Du vil blant annet lede Borregaards tverrfaglige energiteam, gjennomføre anskaffelsesprosesser, delta i nasjonale og internasjonale fagutvalg og jobbe med politiske beslutningsprosesser og rammebetingelser.

Stillingen rapporterer til Direktør for strategisk innkjøp. Avdelingen har konsernansvar for innkjøp i Borregaard; virke, energi, kjemikalier, logistikk og tekniske kjøp av anlegg, utstyr og tjenester. Samlede innkjøp i konsernet ligger i underkant av tre milliarder årlig.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Påvirke Borregaards rammebetingelser innen energi og klima i EU og Norge, gjennom arbeid i Norsk Industri og CEPI (Confederation of European Paper Industries)
 • Følge opp og videreutvikle energi- og klimastrategi
 • Følge opp forslag til nye eller endrede EU-direktiver og gi høringsinnspill
 • Lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser, herunder kontakt med markedet og intern forankring
 • Nettariff for energiintensiv industri
 • CO2-kompensasjon
 • EUs kvotedirektiv
 • Avgifter
 • Ansvar for omsetningskonsesjon og avgifter innen energi- og klimaområdet
 • Vurdere eventuelle kjøp og salg av CO2-kvoter
 • Lede Borregaards energiteam

Dine kvalifikasjoner:

 • Du er utdannet sivilingeniør, statsviter, sivil/sosialøkonom eller jurist og har minimum tre års erfaring
 • Du har erfaring fra arbeid med rammebetingelser innenfor kraft/energi/klima og/eller relevant erfaring innen energi- og klimapolitikk, energi- og nettavtaler eller analyse av energimarkeder
 • Du har god forståelse av norsk og europeisk kraft- og energimarked og energipolitikk
 • Du har god kommersiell forståelse og erfaring fra kontraktsforhandlinger
 • Du har kjennskap til EU-direktiver og regelverk
 • Det er en fordel om du har erfaring fra/med produksjonsvirksomhet eller industri
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper:

 • Du har evnen til å raskt å fange opp informasjon og dens relevans for området
 • Du evner å fatte beslutninger og drive saker fremover, både i prosjekter og langvarige prosesser
 • Du søker nye løsninger og ønsker å lære
 • Du har mot til å utfordre og evne til å overbevise  
 • Du trives med å skape gode resultater
 • Du har evne til å samarbeide effektivt med interne og eksterne interessenter 
 • Du er analytisk og har god rolleforståelse

Kontaktpersoner

Elisabeth Kihl-Stenrød
Senior HR-partner
Telefonnummer: 69 11 83 79
Tuva Barnholt
Konserndirektør
Telefonnummer: 69 11 88 69

Hvem er Borregaard?

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Med tømmer som råvare produserer vi bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har rundt 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. Vår virksomhet i Sarpsborg har rundt 700 ansatte fordelt på fabrikkanlegg, forskningssenter og hovedkontor.