Energirådgiver

Vil du jobbe med ren, ny norsk energi?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye energirådgiver? 

Er du i overkant interessert i elektrifisering og det grønne skiftet? 
Motiveres du av å jobbe i grenselandet mellom teknologi og samfunn?
Da vil vi i Samfunnsbedriftene Energi høre fra deg!

Samfunnsbedriftene er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer over 550 samfunnskritiske virksomheter over hele landet. Sammen driver vi den norske hverdagen enten det gjelder havnetjenester, avfallshåndtering, brann og redning - eller sikker strømforsyning.  

Samfunnsbedriftene Energi representerer over 170 selskaper i hele verdikjeden for energi, i tillegg til bredbånd- og IKT-selskap. Våre medlemmer er i kjernen av det grønne skiftet, med lokal produksjon, overføring og salg av fornybar kraft i hele landet. I en tid der alt skal elektrifiseres og hele energibransjen står i transformasjon, gir det rikelig med spennende arbeidsoppgaver for oss som jobber med interessepolitikk. Vi trenger derfor flere kloke hoder med engasjement og interesse for energibransjen.  

Vi ser etter deg som har relevant kunnskap om kraftbransjen, enten det er økonomi/teknologi eller samfunn og politikk. Kunnskapene har du fra studier og/eller arbeidserfaring, og du ser betydningen av en levende kraftbransje og gode lokalsamfunn. Vi er opptatt av kvalitet og det kan kreve konsentrasjon og selvstendighet, men vi tar det også for gitt at du har gode relasjonsbyggende egenskaper og trives med å gjøre våre medlemmer, samarbeidsparter og dine kollegaer enda bedre.   

Vi er nysgjerrige på å lære mer om deg og behandler søknader fortløpende. Send oss gjerne noen ord om deg selv og din motivasjon til oss snarest, og senest innen søknadsfristen 15. august. 

Kontaktpersoner

Cecilie Bjelland
direktør for Samfunnsbedriftene Energi
Mobil: 907 04 496

Hvem er Samfunnsbedriftene?

Bedriftene som vi organiserer gjør en svært viktig jobb for sine lokalsamfunn. De fleste av dem er i kommunalt eie, men vi har også ideelle bedrifter blant medlemmene. Som en fullservice arbeidsgiver- og interesseorganisasjon er vi vant til å jobbe for virksomheter som har et samfunnsoppdrag.