Energimontør/KL-montør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Beneområde Oslo har ansvaret for forvaltning, gjennomføring av mindre fornyelser, drift og vedlikehold av strekningen fra Lillestrøm til Asker og Spikkestad. Ansvarsområdet omfatter også Oslo S, Lodalen og Alnabruterminalen.

Oppgavene består i drift og vedlikehold av banestrekningens kontaktledningsanlegg og 22kV fordelingsnett.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: Alnabru eller Asker. Endringer i arbeidssted kan forekomme.

 

Arbeidsoppgaver

 • drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • beredskap og feilretting.
 • mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • forebyggende vedlikehold
 • stillingen inngår i BaneNOR beredskapsordning og beredskapsvakt må påregnes. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter.
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i BaneNOR og øvrige aktører i sektoren
 • til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
 • Turnusarbeid for natt og helg må påregnes.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som energimontør/kontaktledningsmontør
 • kjennskap til HMS
 • førerkort klasse BE
 • må være villig til å ta utdannelsen som lokomotiv fører.
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting
 • Gjennomføre utdannelse som leder for elsikkerhet ( LFS)
 • tilfredsstillende norskkunnskaper
 • grunnleggende datakunnskaper

Du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting.

 

Personlige egenskaper

 • nøyaktig, sikkert og systematisk
 • forståelse for tverrfaglighet og samarbeid
 • god sikkerhet og risikoforståelse
 • evne til å tenke enhetlig
 • opptatt av faglig oppdatering

Vi legger vekt på lojalitet til Bane Nor etiske regler og at du i tråd med BaneNOR sine verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

 

I tillegg kan vi tilby:

 • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • forsikrings- og pensjonsordninger.
 • p.t. personal billett med tog

Kontaktpersoner

Hans Morten Graftaas
Telefonnummer: (+47) 40601220

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon