Energimontør

Stillingsbeskrivelse

Spordrift er Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Øst og Nord. Spordrift kombinerer fagekspertise med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet. I region Øst trenger vi nå flere fagarbeidere innen energi. Som energimontør skal du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. Anleggene består av matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektrisk kraft til togene. Du reiser også master, strekker ledninger og arbeider i høyden.

Arbeidsoppgaver

  • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
  • Beredskap og feilretting
  • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
  • Forebyggende vedlikehold
  • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren

Ønskede kvalifikasjoner

Fagbrev som energimontør/lavspentmontør Godkjent kontaktledningskompetanse eller være villig til å ta kurs for å bli godkjentGodkjent som leder for elsikkerhet (LFS) og AFA, eller være villig til å ta kurs for å bli godkjentKjennskap til HMS Førerkort klasse B Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test må bestås før tilsetting.Tilfredsstillende norsk-kompetanse og grunnleggende IT-kunnskap Du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsettingAnsatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter. Noe reisevirksomhet må påregnes 

Personlige egenskaper

God sikkerhet og risikoforståelse 

Nøyaktig og påliteligForståelse for tverrfaglighet og samarbeidEvne til å tenke enhetligOpptatt av faglig oppdatering

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaverGode utviklingsmuligheterEt godt arbeidsmiljøGode pensjons- og forsikringsordninger                                                                                                                                                                                                                      Personalbillett på togreiser 

Kontaktpersoner

André Grøtli
Driftsleder
Telefonnummer: 48869513

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger