Energimontør

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Sørlandsbanen Vest har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen på strekningen Stavanger - Kristiansand. Dette innebærer forvaltning av Bane NORS eiendommer, grunn, konstruksjoner og bygninger. Faggruppen Elkraft er en avdeling i Sørlandsbanen Vest med kjerneoppgaver bestående av drift og vedlikehold av infrastrukturen innen strømforsyning.

Som energi-/kontaktledningsmontør skal du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. Anleggene består av matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektrisk kraft til togene. Du reiser også master, strekker ledninger og arbeider i høyden. Du må være villig til eventuelt å delta i avdelingens beredskapsvakt i turnus. Turnus vil som regel også innbefatte nattarbeid.

Stasjoneringssted: Bryne

Arbeidsoppgaver

 • drifts og vedlikeholdsoppgaver på KL-anlegg og lavspentinstallasjoner
 • beredskap og feilretting
 • mindre fornyelses og investeringsoppgaver
 • forebyggende vedlikehold
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Søker må også være villig til å delta i andre drifts og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på reisevirksomhet og turnusarbeid for natt og helgearbeidStillingen inngår i Bane NORs tverrfaglige beredskapsordning ved behov. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter. Avhengig av Bane NORs behov kan det bli stilt krav om lokomotivførerutdanning. Fagarbeidere uten lokførerutdanning kan tilsettes i stillingen under forutsetning av at en forplikter seg til å ta lokomotivførerutdanning og består denne.

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som kontaktledningsmontør evt fagbrev som energimontør m/kontaktledningskompetanse
 • fagbrev som lavspentmontør gr. L er ønskelig
 • kjennskap til HMS
 • førerkort klasse B
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting
 • godkjent som leder el sikkerhet, eller villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • grunnleggende datakunnskaper
 • du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting

Personlige egenskaper

 • god sikkerhets og risikoforståelse
 • nøyaktig og pålitelig
 • forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • evne til å tenke helhetlig
 • opptatt av faglig oppdatering

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med våre verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • personalbilllett med NSBs tog
 • gode forsikrings og pensjonsordninger
 • lønn etter gjeldende tariff Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Geir Jone Rusdal
Telefonnummer: 91659937

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon