Energimontør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hvis du har en solid fagintegritet og ønske om å bidra til fremtidens jernbane, så vil vi deg med på laget!

Vi søker energimontør til Elkraft Østfoldbanen som har ansvar for forvaltning, fornyelser, drift og vedlikehold av lav- og høyspenningsanleggene på Østfoldbanen.

I denne stillingen skal du i drifte og vedlikeholde banestrekningens kontaktlednings- og lavspenningsanlegg, samt 22kV fordelingsnett.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder og har stasjoneringsstedet i Ski. Endringer i arbeidssted kan forekomme.

Arbeidsoppgaver

 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Beredskap og feilretting.
 • Mindre fornyelse- og investeringsoppgaver
 • Forebyggende vedlikehold
 • Stillingen inngår i BaneNOR beredskapsordning og beredskapsvakt må påregnes. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter.
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i BaneNOR og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør
 • Kjennskap til HMS
 • Være villig til å ta utdannelsen som lokomotiv fører.
 • Må være villig til å videreutdanne seg til elektriker (L).
 • Godkjent leder for elsikkerhet (LFS), eller være villig til å å ta kurs for å bli godkjent.
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent.
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Grunnleggende datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du må oppfylle kravene til Helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting.
 • Nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Forståelse for tverrfaglighet og samarbeid
 • God sikkerhet og risikoforståelse
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Opptatt av faglig oppdatering
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR etiske regler og at du i tråd med Bane NOR sine verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • I tillegg kan vi tilby:
 • Spennende utfordringer og muligheter for faglig utvikling
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • P.t. personalbillett på tog i Norge

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon