Energimontør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Sørlandsbanen Øst har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen på strekningen Nordagutu - Kongsberg/Larvik med sidebaner. Dette innebærer forvaltning av Bane NORS eiendommer, grunn, konstruksjoner og bygninger. Faggruppen Elkraft er en avdeling i Sørlandsbanen Øst med kjerneoppgaver bestående av drift og vedlikehold av infrastrukturen innen strømforsyning.

Som energi-/kontaktledningsmontør skal du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. Anleggene består av matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektrisk kraft til togene. Du reiser også master, strekker ledninger og arbeider i høyden. Du må være villig til eventuelt å delta i avdelingens beredskapsvakt i turnus. Turnus vil som regel også innbefatte nattarbeid.

Stasjoneringssted: Nordagutu

 

Arbeidsoppgaver

 • drifts- og vedlikeholdsoppgaver på KL-anlegg
 • beredskap og feilretting
 • mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • forebyggende vedlikehold
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

   

Den som ansettes må være villig til å delta i andre drifts- og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på noe reisevirksomhet og turnusarbeid for natt- og helgearbeid

Stillingen inngår i Bane NORs tverrfaglige beredskapsordning ved behov, og den som ansettes må være villig til å ta de kurs som er nødvendig. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter.

Avhengig av Bane NORs behov kan det bli stilt krav om lokomotivførerutdanning. Fagarbeidere uten lokførerutdanning kan tilsettes i stillingen under forutsetning av at en forplikter seg til å ta lokomotivførerutdanning og består denne.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som kontaktsledningsmontør evt. fagbrev som energimontør. Kandidater som nå er i læretid som kontaktledningsmontør med fagprøve/ferdig læretid våren 2018 kan også søke stillingen. Tilsetting forutsetter bestått fagprøve og læretid, og tiltredelsestidspunktet vil være fra dato for bestått fagprøve/endt læretid.
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting
 • godkjent som leder el sikkerhet, eller villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • førerkort klasse BE
 • kjennskap til HMS
 • gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • grunnleggende datakunnskaper
 • du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting

 

Personlige egenskaper

 • god sikkerhets- og risikoforståelse
 • nøyaktig og pålitelig
 • forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • evne til å tenke helhetlig
 • opptatt av faglig oppdatering

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med våre verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • personalbilllett med NSBs tog
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • lønn etter gjeldende tariff

 

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Morten Kiste
Telefonnummer: (+47) 91671542
Morten Kiste
Telefonnummer: (+47) 91671542

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon