Energimontør/ KL montør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du den vi ser etter?

I område Hokksund trenger vi nå flere fagarbeidere innen energi / høyspenning.

Som energimontør/KL montør skal du drift og vedlikeholde kontaktledningsanlegget på jernbanen. Anlegget består av matstasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektrisk kraft til togene.

Arbeidsoppgaver

 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver.Være villig til å inngå i beredskapordningen. Fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Noe arbeid i prosjekter.
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør/KL montør.
 • Godkjent som leder for elsikkerhet (LFS) eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent.
 • Godkjent som fører av arbeidsmaskin eller være villig til å ta denne utdannelsen.
 • Godkjent  Hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent.
 • Arbeidspsykologisk test må bestås før tilsetting.
 • Må generelt være villig til ta tilleggsutdanning.
 • Tilfredsstillende norsk-kompetanse og grunnleggende IT-kunnskap.
 • Du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting.
 • Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter.

Personlige egenskaper

 • God sikkerhet og risikoforståelse
 • Nøyaktig og pålitelig
 • Forståelse for tverrfaglighet og samarbeid
 • Evne til å tenke enhetlig
 • Opptatt av faglig oppdatering

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- ogforsikringsordninger
 • Personal billett på togreiser

Kontaktpersoner

Rolf Terje Larsen
Telefonnummer: 97420404

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger