Energimontør/ Kl montør Lillestrøm

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe i ett spennende og hyggelig miljø, med store utviklingsmuligheter ? Da er du den vi søker etter.

I Driftsområde Østlandet trenger vi energimontører/ Kl montører til å montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. Anleggene består av matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektrisk kraft til togene. Du gjennomfører drift og vedlikehold på høyspenningsanlegget, reiser master, strekker ledninger og arbeider i høyden.

Du vil få utdannelse som lokfører om du ikke har dette som utdannelse allerede . 

Arbeidsoppgaver

Drifts- og vedlikeholdsoppgaverBeredskap og feilrettingMindre fornyelses- og investeringsoppgaverForebyggende vedlikeholdTverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren

Ønskede kvalifikasjoner

Fagbrev som energimontør/Kl montør Godkjent kontaktledningskompetanse eller være villig til å ta kurs for å bli godkjentGodkjent som leder for elsikkerhet (LFS) og AFA, eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent

Godkjent fører eller være villig til å ta denne utdannelsen

Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent

Kjennskap til HMSFørerkort klasse 

Du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse og Arbeidspsykologisk test vil bli foretatt før tilsettingTilfredsstillende norsk-kompetanse og grunnleggende IT-kunnskap

Lærlinger som snart er ferdig med sin opplæringstid  oppfordres til å søkeAnsatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutterNoe reisevirksomhet må påregnes

Personlige egenskaper

God sikkerhet og risikoforståelseNøyaktig og påliteligForståelse for tverrfaglighet og samarbeidEvne til å tenke enhetligOpptatt av faglig oppdatering

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaverGode utviklingsmuligheterEt godt arbeidsmiljøGode pensjons- ogforsikringsordningerPersonal billett på togreiser

Kontaktpersoner

Andre Grøtli
Driftsleder
Telefonnummer: 48869513

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger