Energiingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

En av våre energiigeniører har gått over i en annen stilling i selskapet og vi har nå ledig stilling som energiingeniør ved vår plan- og prosjektavdeling, med følgende hovedoppgaver:

  • Planlegging i distribusjonsnett(kontakt mot kunder, konsulenter offentlige etater m.m.)
  • Utarbeidelse av kontrakter, innkjøp av materiell og tjenester til prosjekt
  • Prosjektoppfølging, prosjektledelse på nyanlegg, større revisjoner og vedlikehold
  • Budsjettarbeid på regional- og lokalnett

Plan og prosjektavdelingen har dette som sitt ansvarsområde i hele Varanger KraftNett AS forsyningsområde.

Vi ser etter en ingeniør med utdanning på bachelornivå innen elkraft. Kandidater med annen relevant utdannelse og med lang erfaring fra prosjektarbeid, vil også bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos leder for plan og prosjektavdelingen Jarle Andreassen tlf. 982 88 048 eller Eva Skansen Kjæreng tlf. 982 88017

Skriftlig søknad vedlagt CV og bilag sendes på e-post til personal@varanger-kraft.no innen 25.06.2018

 

 

Hvem er Varanger Kraft?

Varanger Kraft er et konsern som driver produksjon, omsetning og overføring av elektrisk energi. Konsernet har 115 ansatte, og hovedkontoret ligger i Vadsø.

Varanger KraftNett AS er et heleid datterselskap i energikonsernet Varanger Kraft med ansvar for å bygge, vedlikeholde og drive kraftoverføringsnettet i Øst-Finnmark. Selskapet har 16.500 kunder, eier mer enn 3300 km linjer og nærmere 1100 nettstasjoner, 11 trafostasjoner og har 55 ansatte.