Elsikkerhetskoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har prosjekter både i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasen. I den forbindelse trenger vi en person som kan følge opp leverandørene våre i den aktuelle fasen.

Stillingen er organisatorisk plassert i stab i Teknikk og Konsept, og rapporterer til fagleder elkraft. Stillingen vil også rapportere til prosjektleder i aktuelt prosjekt for de enkelte forhold.

Stasjoneringssted er Oslo, men arbeid vil kunne foregå på de enkelte prosjekters lokasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp elsikkerhetsarbeidet i alle faser av prosjektene
 • Påse at entreprenørens prosjektering, bygging og ferdigstillelse er i henhold til forskrift for elektriske anlegg
 • Bistå med kontraktsoppfølging innen område
 • Medansvarlig for at prosjektene når sine mål

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant master eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev.
 • Minimum tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver er ønskelig
 • God kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet
 • Erfaring med prosjektering og/eller bygging av jernbanetekniske fag er ønskelig
 • Erfaring med kontraktsoppfølging, fortrinnsvis totalentreprise vurderes som en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper. Du tar initiativ, er fleksibel og besluttsom. Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, tenker tverrfaglig og ser konsekvenser. Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, engasjert, nytenkende og respektfull.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en virksomhet som holder høyt faglig nivå og som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
 • Spennende oppgaver i samarbeid dyktige kolleger og sterke fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Årsbillett med NSBs tog
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder forsikrings og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Johan Seljås
Fagleder Elkraft Utbyggingsdivisjonen
Telefonnummer: Tlf. 916 56 315

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon