Elkraftoperatør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Høy kvalitet på overvåkning og betjening av tekniske installasjoner ved elkraftsentralene er viktig for å kunne oppnå sikker og punktlig trafikkavvikling, tilfredse kunder og økt konkurransekraft.

Vi har nå ledig stilling som elkraftoperatør i trafikkstyringssentralen Drammen. Arbeidssted er p.t. Drammen. Trafikkstyringssentralen i Drammen flyttes til Oslo i 2021.

Arbeidsoppgaver

 • styre og overvåke Bane NORs høyspenningsanlegg
 • ivareta funksjonen leder for kobling
 • betjene skjermbaserte, elektroniske operativsystemer og foreta feilsøking
 • utarbeide koblingsplaner, koblingsordre og godkjenne elsikkerhetsplaner
 • styre og overvåke 220 volts tilførselslinjer og datakommunikasjonslinjer
 • overvåke alarmfunksjoner for særskilte el- installasjoner på høyhastighetsstrekninger og i tuneller
 • føre hendelseslogg
 • varsling av innmeldte saker i  hendelseslogg til fagavdelinger 

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev energimontør, fagbrev KL montør eller elkraftingeniør
 • erfaring fra drift og/eller overvåking av høyspenningsnett er en fordel
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Elkraftsentralen er pt. døgnkontinuerlig betjent og arbeidet er organisert i en treskiftsordning. Den som ansettes vil inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning. Den som ansettes vil få opplæring ved elkraftsentralen og god kjennskap til Bane NORS sitt kontaktledningsnett. Det forutsettes at man består praktisk prøve på de tekniske anleggene etter at opplæring er gitt. 

Personlige egenskaper

 • du må være engasjert og opptatt av å bidra til et godt faglig arbeidsmiljø
 • du må ha evne til å koordinere, arbeide selvstendig og beholde roen under press
 • du må ha evne til å samarbeide på tvers av fagmiljøer

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • for tiden personalbillett på Vy sine tog i Norge
 • god pensjon- og forsikringsordning
 • lønn i henhold til tariffavtale
 • gode kolleger i et godt faglig miljø

Kontaktpersoner

Rune Aune
Torgdriftsleder Drammen
Telefonnummer: 91672302

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger