Elkraftoperatør ved Trafikkstyringssentralen i Drammen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Høy kvalitet på overvåkning og betjening av tekniske installasjoner ved elkraftsentralene er viktig for å kunne oppnå sikker og punktlig trafikkavvikling, tilfredse kunder og økt konkurransekraft. Vi søker en elkraftoperatør til Trafikkstyringssentralen i Drammen.

Arbeidsoppgaver
 • Styre og overvåke Bane NORs høyspenningsanlegg
 • Ivareta funksjonen "Leder for kobling"
 • Betjene skjermbaserte, elektroniske operativsystemer og foreta feilsøking
 • Utarbeide koblingsplaner, koblingsordre og godkjenne elsikkerhetsplaner
 • Styre og overvåke 220 volts tilførselslinjer og datakommunikasjonslinjer
 • Overvåke alarmfunksjoner for særskilte el–installasjoner på høyhastighetsstrekninger og i tunneler
 • Føring av hendelseslogg
 • Varsling av innmeldte saker i hendelseslogg til fagavdelinger
Ønskede kvalifikasjoner
 • Fagbrev energimontør, fagbrev KL montør eller elkraftingeniør
 • Erfaring fra drift og/eller overvåkning av høyspenningsnett er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

  Elkraftsentralen er pt. døgnkontinuerlig betjent og arbeidet er organisert i en treskiftsordning. Den som ansettes vil inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning. Den som ansettes vil få opplæring ved Elkraftsentralen og god kjennskap til Bane NORs kontaktledningsanlegg. Det forutsettes at man består praktisk prøve på de tekniske anleggene etter at opplæring er gitt.

Personlige egenskaper
 • Engasjert og opptatt av å bidra til et godt faglig og sosialt miljø
 • Evne til å koordinere, arbeide selvstendig og beholde roen
 • Arbeide godt under press
 • Evne til samarbeid og kommunisere på tvers av fagmiljøer
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale. Det utbetales tillegg for arbeid på kveld, natt og helger.
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Pt personalbillett med NSBs tog

  Arbeidssted: for tiden Drammen. Samlokalisering med trafikkstyringssentralen i Oslo kan bli aktuelt på sikt.

Kontaktpersoner

Bjørn Arve Trolsrud
Telefonnummer: (+47) 91675898
Rune Aune
Telefonnummer: (+47) 91672302

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon