Elkraftingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingen skal yte jernbaneteknisk kompetanse innen Elkraft Lavspenning og 22kV 50Hz til alle enheter i Bane Nor

Rådgivning/prosjektering/teknisk bistand innen fagområdet elkraft

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planlegging og Prosjektering i Infrastrukturdivisjonen, og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet , være fagressurs i prosjekter (hovedplan-, detaljplan og byggeplan)
 • Gi jernbaneteknisk bistand til andre enheter i Bane Nor innen faget Elkraft.
 • Sikre etterfølgelse -og utvikling av tekniskregelverk i Bane Nor.
 • Ivaretagelse av lovpålagte krav i forskrifter og normer og interne retningslinjer i Bane Nor.
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdet og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR.
 • Noe egen prosjektering. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole m. fagbrev /bachelor/ eller master innen Elkraft.
 • Erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og oppgaver 
 • Erfaring med prosjektering
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter 
 • Fordel med kjennskap til teknisk regelverk
 • Fordel med kunnskap innen Autocad
 • Fordel med kunnskaper om beregnings verktøy  FEBDOK etc.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper: ambisiøs, initiativrik og inkluderende  
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Gode samarbeids evner 

Vi tilbyr

 • Du vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. I tillegg kan vi tilby gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling og et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personal billett med NSBs tog
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger 

Kontaktpersoner

Roar Molstad
Telefonnummer: 91656314

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon