Elkem Bjølvefossen søker Fagansvarlig - elektro

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Elkem Bjølvefossen eier og utfører drift og vedlikehold av eget høyspentnett som forsyner smelteverket. Fagansvarlig elektro vil forestå drift og vedlikehold av virksomhetens elektriske anlegg. Stillingen rapporterer til Teknisk sjef som også er sakkyndig driftsleder. Anleggene består av 12 fordelingsanlegg med 34 transformatorer fra 45 - 0,5 MVA med spenningsnivå på 132, 12, 0,4 og 0,23kV. I tillegg kommer fordelingsanlegg og prosesstyringsanlegg i de ulike avsnittene. Det totale årsforbruket er på ca 400 GWh.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingens primæroppgave vil være å sikre stabil drift på Elkem Bjølvefossen sine elektriske anlegg.

 • Påse at verkets elektriske anlegg bygges, drives og vedlikeholdes iht. gjeldende forskrifter
 • Ansvar for rutiner og instrukser for arbeid på elektriske anlegg
 • Gjennomføring av reinvesteringsprosjekter innenfor ansvarsområdet
 • Etablering og oppfølging av serviceavtaler med eksterne firmaer
 • Være drivkraft innenfor HMS- og brannforebyggende arbeid

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Elektroingeniør på bachelornivå med minimum 3 års relevant praksis. Alternativt eksamen fra ingeniørhøyskole eller toårig teknisk fagskole med linje for elektroteknikk/elkraftteknikk, samt 3 års relevant praksis
 • Tilfredsstille krav som sakkyndig driftsleder
 • Grunnleggende forståelse for vurdering av risikoaspekter tilknyttet ulike typer arbeid
 • Evne til å kommunisere og gjøre seg forstått på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Positiv, ambisiøs og serviceinnstilt
 • Strukturert og evne til å arbeide selvstendig og planmessig, herunder bruk av våre IT systemer
 • Evne til å kommunisere tydelig og sørge for etterlevelse av bedriftens HMS-reglement
 • Gode samarbeidsevner

 

Arbeidssted: Ålvik, Hordaland

Søknadsfrist: 31.03.2017

 

Kontaktpersoner

Arild Rykkje

Hvem er Elkem Bjølvefossen ?

Elkem er blant verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metallprodukter og materialer. Hovedprodukter er silisium, silikon, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica. Selskapet har produksjonsanlegg i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika og Asia, i tillegg til et omfattende nettverk av salgskontorer i de viktigste markedene i Europa og Asia. Elkem er eid av China National Bluestar.

Elkem Bjølvefossen er en bedrift i Elkem-konsernets støperidivisjon. Vårt satsingsområde er silisiumbaserte legeringer til jernstøperier. Produktene blir markedsført over hele verden og vi har en ledende posisjon i det europeiske markedet. Det økonomiske fundamentet for bedriften er solid, med en årsomsetning på ca. 750 MNOK. Vi er 150 ansatte. Ålvik ligger i Kvam herad i Hardanger. Avstanden til Bergen og Voss er kort.