Elektroteknisk leder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Alta lufthavn ønsker vi å ansette elektroteknisk leder med montørsertifikat som elektriker(Gr.L) som vil få fagansvar for lufthavnens elektriske anlegg.

Lufthavnens tekniske anlegg er moderne, og styres i all hovedsak via SD anlegg. Personen vi leter etter må ha kunnskaper og interesse for drift av denne typen anlegg.  Driften av lufthavnen er bygget opp med 4 team av 6 mann som jobber turnus. Alle team er bemannet med en elektriker. På dagtid er det 4 personer, lufthavnsjef, driftssjef, maskinteknisk leder og elektroteknisk leder.

Arbeidsoppgaver:  

 • Drift, vedlikehold og reparasjoner av elektrotekniske anlegg på lufthavnen
 • Driftsoptimalisering i bygg ved hjelp av sd-anlegg
 • Inspeksjoner og kontroller av anlegg
 • Annet vedlikeholdsarbeid i forbindelse med flyplassdrift som blir pålagt av overordnet. Spesielt med fokus på flyplassterminalen. 

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Minimum montørsertifikat som elektriker(Gr.L)   
 • God kjennskap til gjeldende forskrifter og normer for faget
 • Praksis fra sterkstrømsanlegg  
 • Gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy  
 • Førerkort kl. B  
 • Kunne samarbeide godt med andre, og kunne arbeide selvstendig. Evne til praktisk problemløsning i hektiske perioder  
 • Resultat- og målrettet arbeidsform  
 • Godkjent bakgrunnssjekk, herav politiattest må kunne fremlegges.

Bør krav: 

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne  
 • Erfaring fra drift av større elektrotekniske anlegg, fortrinnsvis fly operative anlegg, nødstrøm/UPS, automatikk/SD med mer  
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Den som tilsettes forplikter seg til å gjennomføre kurs og opplæring som Avinor anser som nødvendig for å inneha stillingen. 

Stillingen er organisert i dagtidstjeneste.    

Vi tilbyr:  

 • Godt arbeidsmiljø  
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter  
 • Interessant jobb i en dynamisk organisasjon
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger  

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.   

Bli med å utvikle fremtidens luftfart.  

Kontaktpersoner

Jens-Martin Nerdal
Telefonnummer: +47 952 08 782

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger