Elektroinstallatør - Faglig ansvarlig elektro - Byggforvaltningen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Byggforvaltningen er en enhet underlagt avdeling for Bymiljø. Enhetens hovedoppgave er å utarbeide langsiktige mål og strategier for utvikling av kommunens bygg, samt etablere tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner for kommunens eiendomsportefølje. Dette arbeidet utføres i tett /nært samarbeid med kommunens driftsenhet og de ulike tjenester. Planer skal danne grunnlag for kommunens prioriteringer av vedlikehold og utbygging. Vi har i dag ansvaret for en bygningsmasse bestående av ca. 150-160 formålsbygg og ca. 1100 boenheter. Detter tilsvarer ca. 450 000 m2.

 

Er du vår nye elektroinstallatør og faglig ansvarlig for elektro? 

Tromsø kommune har mange tekniske avanserte bygg med sentral driftskontroll, lysstyring og øvrige anlegg som gate- og parklys. Elektroinstallatør er faglig og administrativ underlagt Byggdrift, og vil i den daglige drift inngå i et team med andre innen teknisk drift. Stillingen får det overordnete ansvaret for å sikre at Tromsø kommune prosjekterer, bygges, vedlikeholdes og utvikles iht. lover, forskrifter og normer. 

 

Elektroinstallatør har fagansvar for alle som har arbeidsområde innenfor elektro. At de har de kurs, prosedyrer og instrukser i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det blir et stort fokus på internkontroll og systemoppbygging. Være en del av oppbygging og utvikling av Tromsø kommunes elektroavdeling satsing fremover.

 

Arbeidsoppgaver

 • Internkontroll
 • Være en del av oppbygging og utvikling av Tromsø kommunes elektroavdeling
 • Lede - og utvikle avdelingen faglig og profesjonelt (ikke personalansvar)
 • Forskrifter, prosedyrer og instrukser for alle enheter
 • Påse at arbeidet blir utført i henhold til forskrift og krav for elektriske anlegg, godkjenne og kontrollere anlegg i prosjekter.
 • HMS- og kvalitetsansvarlig innenfor sitt fagfelt
 • Kontakt mot myndigheter som DSB og DLE
 • Delta i ansettelsesprosesser
 • Følge opp gjennomføring av vedlikeholdsplaner
 • Kontroll og godkjenning av lavspentanlegg, automasjonsanlegg og andre tekniske anlegg.
 • Prosjektvurdering og anbudsarbeid
 • Utarbeide rammeavtaler

 

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig at søker innehar erfaring av større prosjekter mht. framdrift, kvalitet og økonomi
 • Ønskelig at søker innehar erfaring om offentlig anskaffelser
 • Relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev
 • Minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning
 • Bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (søkere uten autorisasjon vil ikke bli vurdert)

 

Utdanningsretning

 • Elektronikk / Elektro / Telekom.

 

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)
 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe proaktivt og selvstendig med høy grad av framdrift
 • Evne til å samarbeide med både interne og eksterne partnere, samt leverandører
 • Strukturert og nøyaktig
 • Liker å ha kontroll
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Er en person som med sin kunnskap blir en viktig medspiller i arbeidet med å tilføre byen og kommunen gode kvaliteter
 • Er utadvendt, kreativ, samhandlingsorientert for å bidra positivt i Tromsø kommunes organisasjon.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

 

 

Vi tilbyr

 • Interessante, varierte og tverrfaglige arbeidsoppgaver
 • Et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Fordelaktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

 

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkeren kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

 

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Kontaktpersoner

Dag-Ivar Andreassen
Kst. seksjonsleder
Telefonnummer: 970 10 400
Dag-Ove Nilsen
Kst. El-installatør
Telefonnummer: 974 36 849

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.