Elektroingeniører til kraftverksdrift og lokalkontrollanlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Regionens tekniske avdeling yter ekspertise til kraftverksgrupper og prosjekter slik at drift, vedlikehold og utvikling av kraftanleggene gir maksimal verdi for Statkraft.

Vi har et tverrfaglig ingeniørmiljø med oppmøtesteder i Sauda og på Dalen med bred kompetanse innen drift og vedlikehold av vannkraftanlegg. Vi setter strenge krav til sikkerhet og kvalitet i eget arbeid og samarbeider for å møte kundens forventninger i alle leveranser. Vi ønsker å sette et positivt preg på fagmiljøet i Statkraft, og vi søker nå etter to medarbeidere for å styrke vår ekspertise. 

Med utgangspunkt i Sauda som oppmøtested, er arbeidsområdet for begge roller kraftanlegg i region Sør-Norge. Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts andre anlegg og lokasjoner må også påregnes. Av personlige egenskaper forventer vi at du: 

 • Viser engasjement, deler erfaring og søker kontinuerlig forbedring
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, raushet og godt humør
 • Er kundefokusert, løsningsorientert og fleksibel for varierende arbeidspådrag
 • Arbeider strukturert og planmessig for å ivareta sikkerhet og kvalitet 

 

Din rolle som elkraftingeniør: 

 • Inneha elkraftteknisk ekspertise for drift og vedlikehold av kraftanlegg
 • Inneha regionalt fagansvar for overordnet oppfølging av hovedkomponentene transformator, generator og apparatanlegg
 • Bistå prosjekter med teknisk ekspertise i designfasen og under sluttkontroll/idriftsettelse
 • Støttefunksjon for Driftsleder/Driftsansvarlig i region Sør-Norge 

 

Din profil: 

 • Høyere teknisk utdanning innen elkraftteknikk, fortrinnsvis på masternivå og gjerne med bakgrunn som fagarbeider
 • 5-10 års erfaring og innsikt i kraftsystem, vannkraftproduksjon og elektroteknisk utrustning
 • God brukerkompetanse på administrative IT-systemer og databasert vedlikeholdssystematikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

 

Din rolle som elektroingeniør kontrollanlegg:

 • Inneha elektroteknisk ekspertise for drift og vedlikehold av kraftanlegg
 • Inngå i regionens operative fagnettverk for drift og vedlikehold av PLS-baserte kontrollanlegg
 • Ivareta faglig ansvar i prosjekter for utskifting av kontrollanlegg og være idriftsettingsleder 

 

Din profil: 

 • Elektroteknisk ingeniørutdanning på bachelornivå og gjerne med bakgrunn som fagarbeider
 • 5-10 års erfaring og innsikt i kraftsystem, vannkraftproduksjon, PLS-baserte lokalkontrollsystemer og vern
 • God brukerkompetanse på administrative IT-systemer og databasert vedlikeholdssystematikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Kontaktpersoner

Torbjørn Lyngestad
Telefonnummer: 918 40 564

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land. I Statkraft jobber vi hver dag med å utvikle og forvalte våre fornybare ressurser på en optimal måte for samfunnet og naturen. I forretningsområdet Power Generation har vi ansvar for å sikre god kraftverksdrift, ivareta reguleringsområdene og vassdragsanleggene våre på en god forretningsmessig måte. Statkraft har ansvar for et stort antall dammer og vannveier både nasjonalt og internasjonalt, og vår oppgave er å forvalte disse på en kostnadseffektiv og sikker måte.