Elektroingeniører til kraftverksdrift og lokalkontrollanlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Regionens tekniske avdeling yter ekspertise til kraftverksgrupper og prosjekter slik at drift, vedlikehold og utvikling av kraftanleggene gir maksimal verdi for Statkraft.

Vi har et tverrfaglig ingeniørmiljø med oppmøtesteder i Sauda og på Dalen med bred kompetanse innen drift og vedlikehold av vannkraftanlegg. Vi setter strenge krav til sikkerhet og kvalitet i eget arbeid og samarbeider for å møte kundens forventninger i alle leveranser. Vi ønsker å sette et positivt preg på fagmiljøet i Statkraft, og vi søker nå etter to medarbeidere for å styrke vår ekspertise. 

Med utgangspunkt i Sauda som oppmøtested, er arbeidsområdet for begge roller kraftanlegg i region Sør-Norge. Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts andre anlegg og lokasjoner må også påregnes. Av personlige egenskaper forventer vi at du: 

 • Viser engasjement, deler erfaring og søker kontinuerlig forbedring
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, raushet og godt humør
 • Er kundefokusert, løsningsorientert og fleksibel for varierende arbeidspådrag
 • Arbeider strukturert og planmessig for å ivareta sikkerhet og kvalitet 

 

Din rolle som elkraftingeniør: 

 • Inneha elkraftteknisk ekspertise for drift og vedlikehold av kraftanlegg
 • Inneha regionalt fagansvar for overordnet oppfølging av hovedkomponentene transformator, generator og apparatanlegg
 • Bistå prosjekter med teknisk ekspertise i designfasen og under sluttkontroll/idriftsettelse
 • Støttefunksjon for Driftsleder/Driftsansvarlig i region Sør-Norge 

 

Din profil: 

 • Høyere teknisk utdanning innen elkraftteknikk, fortrinnsvis på masternivå og gjerne med bakgrunn som fagarbeider
 • 5-10 års erfaring og innsikt i kraftsystem, vannkraftproduksjon og elektroteknisk utrustning
 • God brukerkompetanse på administrative IT-systemer og databasert vedlikeholdssystematikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

 

Din rolle som elektroingeniør kontrollanlegg:

 • Inneha elektroteknisk ekspertise for drift og vedlikehold av kraftanlegg
 • Inngå i regionens operative fagnettverk for drift og vedlikehold av PLS-baserte kontrollanlegg
 • Ivareta faglig ansvar i prosjekter for utskifting av kontrollanlegg og være idriftsettingsleder 

 

Din profil: 

 • Elektroteknisk ingeniørutdanning på bachelornivå og gjerne med bakgrunn som fagarbeider
 • 5-10 års erfaring og innsikt i kraftsystem, vannkraftproduksjon, PLS-baserte lokalkontrollsystemer og vern
 • God brukerkompetanse på administrative IT-systemer og databasert vedlikeholdssystematikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Kontaktpersoner

Torbjørn Lyngestad
Telefonnummer: 918 40 564

Hvem er Statkraft?

Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, solar power, gas-fired power and supplies district heating. Statkraft is a global company in energy market operations. Statkraft has 3500 employees in 16 countries.