Elektroingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region Sør-Norge er en del av forretningsområdet Produksjon og har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold av Statkrafts vannkraftanlegg i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark og Viken.

Regionens tekniske avdeling yter ekspertise til kraftverksgrupper og prosjekter slik at drift, vedlikehold og utvikling av kraftanleggene gir maksimal verdi for Statkraft.

Vi har et tverrfaglig ingeniørmiljø med oppmøtesteder i Sauda og på Dalen med bred kompetanse innen drift og vedlikehold av vannkraftanlegg. Vi setter strenge krav til sikkerhet og kvalitet i eget arbeid og samarbeider for å møte kundens forventninger i alle leveranser. Vi ønsker å sette et positivt preg på fagmiljøet i Statkraft, og vi søker nå etter en ny medarbeider for å styrke vår ekspertise.

Med utgangspunkt i Sauda som oppmøtested, er arbeidsområdet kraftanlegg i region Sør-Norge. Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts andre anlegg og lokasjoner må også påregnes.

Av personlige egenskapene forventer vi at du:

 • Viser engasjement, deler erfaring og søker kontinuerlig forbedring
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, raushet og godt humør
 • Er kundefokusert, løsningsorientert og fleksibel for varierende arbeidspådrag
 • Arbeider strukturert og planmessig for å ivareta sikkerhet og kvalitet

Din Rolle:

 • Utøve elkraftteknisk support for drift og vedlikehold av kraftanlegg
 • Ivareta faglig ansvar i prosjekter for rehabilitering og utskifting av transformatorer, generatorer, kontrollanlegg, kabler og apparatanlegg
 • Støttefunksjon for Driftsleder/Driftsansvarlig i region Sør-Norge

Din profil:

 • Høyere teknisk utdanning innen elkraftteknikk, minimum bachelor og gjerne med bakgrunn som fagarbeider
 • 5-10 års erfaring og innsikt i kraftsystem, vannkraftproduksjon, elektroteknisk utrustning samt PLS-baserte lokalkontrollsystemer og vern
 • God brukerkompetanse på administrative IT-systemer og databasert vedlikeholds-systematikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping

Kontaktpersoner

Torbjørn Lyngestad
Teknisk sjef
Mobil: 918 40 564

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Les mer om Statkraft og se flere ledige stillinger