Elektroingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fagansvaret er knyttet til veier og parker i Drammen og hvor en byggelederrolle for drift av belysning er hovedoppgaven. Drift av snøsmelteanlegg og andre elektriske anlegg tilhører også fagansvaret.  

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offenliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.  

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av driftskontrakt.
 • Kontroll og kvalitetssikring av entreprenørers arbeid.
 • Velge tekniske løsninger. 
 • Utarbeide kontrakter og avtaler for anskaffelse av tjenester. 
 • Kontroll og kvalitetssikring av anbudsdokumenter utarbeidet av konsulent.
 • Utarbeide langsiktige planer for reinvesteringer og utvikling av veilysnettet. 
 • Ivareta budsjettansvar for drift og investeringsbudsjett. 

Kvalifikasjoner

Elektroingeniør, Universitet/høyskole. Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse og relevant erfaring vil veie tungt.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

 • Prosjektledelse.
 • Prosjektering.
 • Erfaring med drift av veilys. 
 • Kunnskap om lysteknikk og lysberegninger. 
 • Kunnskap om kortslutningsberegninger. 
 • Erfaring med relevante styringssystemer.
 • God økonomiforståelse.
 • Lokalkjennskap til Drammen er en fordel.
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta ansvar og arbeide både selvstendig og i team.
 • Initiativrik og løsningsorientert.
 • Forventer høy standard på ditt eget og andres arbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner og interesse for publikumskontakt.

Vi tilbyr

Mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø. 

 • Arbeidsplass sentralt i Drammen. 
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser. 
 • Ledere som gir deg utviklingsmuligheter. 
 • Lønn: Etter avtale. 
 • Tiltredelse: Etter avtale.

Kontaktpersoner

Truls Rieger
Avdelingsleder Samferdsel vei- og park forvaltning
Mobil: 480 18 198

Hvem er Drammen kommune?

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.