Elektroingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig stilling som elektroingeniør, og søker etter en engasjert person med rett bakgrunn til å bekle denne viktige stillingen i selskapet. 

Fortum Oslo Varme (FOV) er Norges største selskap innen fjernvarme og energigjenvinning, og vi er også et av få prosessanlegg som er lokalisert i hovedstaden. Stillingen er plassert i avdeling for teknisk utvikling, som har ansvar for planlegging og utvikling av anleggene, samt forvaltning av driftskontrollsystemer og elektroanlegg.

Dine hovedoppgaver vil være å ha det faglige ansvaret for at vi har en effektiv og riktig drift og vedlikehold av elektrosystemene i alle våre anlegg. Vi ser derfor etter en person som har et engasjement for fagfeltet, og som ønsker å ta del i utviklingen av selskapet. Som faglig ansvarlig for området vil du være en foretrukken diskusjonspartner for interne fagressurser, og det forventes at du har høy faglig integritet og opparbeider god kunnskap om FOVs anlegg generelt og elkraft spesielt. Det tilrettelegges derfor for faglig fordyping og utvikling. 

Du vil få bidra inn i spennende oppgaver som leder av elektroforum, som er et internt nettverk blant våre fagressurser i selskapet, samt strategiarbeid og optimalisering av el.anleggene. Du er en person kan jobbe selvstendig, og som motiveres av å bidra med din fagkunnskap til selskapets beste. 

Arbeidssted vil primært være på vårt hovedkontor på Skøyen, men arbeid på selskapets andre lokasjoner i Oslo må påregnes. Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester. Vi vurderer søknader fortløpende. 

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte leder for driftssystemer i Fortum Oslo Varme, Morten Nielsen.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil være faglig ansvarlig elektro/driftsansvarlig lavspenningsanlegg i Fortum Oslo Varme
 • Du vil være en viktig bidragsyter i den tekniske utviklingen av våre anlegg
 • Du vil ivareta god håndtering og systematisk oppbevaring av vår elektrodokumentasjon
 • Du vil ha et overordnet ansvar for rammeavtalene innenfor fagområdet
 • Du vil være teknisk kontaktperson i prosjekter
 • Du sørger for etterlevelse av lover, forskrifter og interne krav på fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Master- eller bachelorgrad i elektrofag eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev
 • Må fylle kravene til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK 2013) for faglig ansvarlig elektro
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra elektroarbeid etter endt utdanning
 • Må ha kjennskap til digitale løsninger for elektrodokumentasjon
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosessanlegg
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, samt kunne kommunisere godt på engelsk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du arbeider selvstendig, men også godt i samarbeid med andre
 • Du er systematisk og har gode koordineringsevner
 • Du er meget løsningsorientert, og du søker forbedring og utvikling innen ditt fagområde

Vi tilbyr

 • Spennende, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør i en bransje i stor endring
 • Et høykompetent, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø hvor vi jobber godt sammen for å utvikle selskapet og kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode utviklingsmuligheter i et selskap som er en del av et stort internasjonalt konsern

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

John Petter Teigen
Leder prosessteknikk
Telefonnummer: (+47) 90698134
Morten Nielsen
Leder driftssystemer
Telefonnummer: (+47) 90887501

Hvem er Fortum Oslo Varme?

Fortum Oslo Varme AS (FOV) er et energiselskap som er en del av Fortum-konsernets divisjon City Solutions. Fortum-konsernet er et internasjonalt energiselskap med rundt 9000 ansatte i 10 land.

FOVs virksomhet bygger på sirkulær økonomi. Vi eier og drifter hele vår verdikjede, fra energigjenvinning av avfall, og videre til produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme og kjøling. Det jobbes med store utviklingsprosjekter, som CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud. Slik er vi en viktig bidragsyter til det grønne skiftet i Norges største by, og et mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.