Elektroingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statens Vegvesen har mange utfordrende oppgaver innenfor elektrofaget. Med et tungt belastet hovedvegnett og et stadig økende antall tunneler, er fokuset rettet mot en sikker avvikling av trafikken. Dette løses blant annet gjennom avanserte styrings- og overvåkningssystemer, som er basert på en god elektroinfrastruktur langs vegnettet. Statens vegvesen har ansvaret for å planlegge, prosjektere, implementere og drifte både infrastrukturen og systemene, samt ansvar for å følge de gjeldende lover og forskrifter innenfor elektrofaget.

Elektroseksjonens ansatte er det faglige støtteapparatet til vegavdelingene i fylkene og utbyggingsprosjektene.

Stillingen er innenfor byggherre/kontrollfunksjonen for bygging av nye vegstrekninger og drift av ulike elektroinstallasjoner. Utførelsen av arbeidene er satt bort gjennom kontrakter med elektroentreprenører.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innbefatter å bistå byggeleder i elektro/veglyskontrakt samt prosjektering og byggeledelse i ulike utbyggingsprosjekter i Agder.

Oppgavene vil omfatte oppfølging av alle sider ved kontraktene med elektroentreprenørene, bl.a. kontraktsformaliteter og -økonomi, byggemøter og koordinering, tilleggs- bestillinger/endringer, stikkprøvekontroll og kontroll av dokumentasjon.

Det gis gode muligheter for å delta i påvirkningen i valg av løsninger i samarbeid med byggeleder og kollegaer.

Kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdene IT-Automasjon-Elektro kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er ønskelig med erfaring i kontrakts-håndtering og eventuelt kompetanse innen kommunikasjonsteknologi (automasjon) eller IT. Erfaring fra prosjektering/-planlegging og oppfølging i byggefase er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne og førerkort kl. B.

Vi kan tilby:

  • Utviklende oppgaver og gode muligheter for faglig utvikling
  • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens Pensjonskasse.
  • Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Fredrik Askjer. TIF 90869140

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger