Elektroingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lyst til å jobbe som elektroingeniør i Statens vegvesen?

I trafikkseksjonen i Ressursavdelingen i Statens vegvesen Region midt er det ledig fast stilling som elektroingeniør. Kontorsted er Trondheim.

Trafikkseksjonen yter faglig bistand til ulike fagmiljøer og enheter i Region midt, som har mange elektroanlegg og trafikktekniske installasjoner langs vegene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Stillingen inngår i en gruppe som har oppgaver knyttet til planlegging, etablering, oppgradering, drift, vedlikehold, samt styring, overvåking og kommunikasjon i forbindelse med disse anleggene.  Vi ser et stadig større behov for elektrokompetanse i Statens vegvesen sine prosjekter. Vi kan derfor tilby en meget varierende og interessant hverdag med gode utviklingsmuligheter i et trivelig og godt arbeidsmiljø.

 

Hva skal du jobbe med?

Drift av elektro i tunneler er kontraktutsatt til eksterne entreprenører. Drift av gatelys og signalanlegg i Trøndelag vil også kontraktutsettes i løpet av de nærmeste årene. Stillingen vil være knyttet til kontraktforståelse og oppfølging av det elektrofaglige i disse kontraktene i nært samarbeid med øvrig fagkompetanse og kontraktsansvarlig i etaten og innleide entreprenører. Det kan være aktuelt å delta i beredskapsordning.

Andre oppgaver kan være bistand i forbindelse med IK/HMS, offentlige innkjøp/beskrivelser/tilbudsgrunnlag/ konkurransegrunnlag og kontrakter. Videre kan det være aktuelt med oppfølging av eksterne konsulenter, elektroentreprenører og andre leverandører ved nybygg og rehabiliteringer, samt øvrige oppgaver som våre oppdragsgivere bestiller. 

 

Hvem er du?

Vi ønsker kandidater med minimum 3-årig høyere utdanning innen elkraft eller beslektede fagområder. Søkere med eksamen fra teknisk fagskole og med allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene kan bli vurdert. I tillegg er det en fordel med fagbrev som elektriker (elektromontør gr. L eller godkjent elektriker med spesialisering innen modulen tekniske elektriske anlegg).  Du bør ha kjennskap til og erfaring fra nettverk og kommunikasjonssystemer. Kompetanse og erfaring innen automasjon når det gjelder tunnel, signal eller trafikk vektlegges.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det kreves førerkort i klasse B.

Vi søker en medarbeider som er engasjert, selvstendig og initiativrik. Det er i tillegg ønskelig at du er strukturert, kommuniserer godt både muntlig og skriftlig. Gode samarbeidsevner vektlegges tungt.

 

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

 

Annet

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter.

Søknad med CV sendes elektronisk sammen med attester og vitnemål. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Flere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til seksjonsleder Eva Larsen, tlf. 951 68 602 eller senioringeniør Håkon Neergaard, tlf. 917 82 153.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger