Elektroingeniør drift og prosjekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Eramet Norway AS er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet Eramet som har ca. 15.000 ansatte i over 20 land. Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe i Trondheim.

Smelteverket i Porsgrunn ligger sentralt inntil Herøya industripark. Til prosjektavdelingen i Porsgrunn har vi behov for en elektroingeniør drift og prosjekt som kan ivareta sentrale oppgaver for å sikre stabil drift, delta i prosjektarbeid og bidra til videreutvikling av verket i samarbeid med prosjektingeniører, ledelse og annet fagpersonell. Stillingen vil innebære tett samarbeid både med vedlikeholdsavdelingen, driftsorganisasjonen og prosjektavdelingen. Prosjektavdelingen består av 5 prosjektingeniører. Avdelingen for elektro og automasjon består av 4 elektrikere og 4 automatikere.  

Smelteverket i Porsgrunn består av to ovner på til sammen 70 MW samt et raffineringsanlegg for videreforedling av mangan. Hjelpekraft til motorer og diverse er på 4MW. Verket vedlikeholder og utvikler egen infrastruktur til strømforsyning for ovner og hjelpekraft fra 10,4 kV og nedover.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen vil inngå som del av et tverrfaglig prosjektteam som er pådrivere i å vedlikeholde og utvikle smelteverket både teknisk og operasjonelt. Dette innebærer deltagelse fra idé-fasen til gjennomføring av prosjektene. God dialog med driftsorganisasjonen og støttefunksjonene er avgjørende. 
 • Prosjektering, implementering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg. 
 • Prosjektleder for egne prosjekter og disiplinansvarlig i andre prosjekter.
 • Mulighet for å gå inn i rollen som driftsleder for bedriftens elektriske anlegg, "sakkyndig driftsleder".
 • Stedfortreder for avdelingsleder elektro/automasjon og en sentral del av bedriftens elektro/automasjonsavdeling 
 • Oppfølging og etterlevelse av krav og planverk innenfor Helse, Miljø, Sikkerhet og Energi.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør (elkraft/elektro/energi). Solid erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Erfaring med drift av elektriske anlegg 
 • God på relestyring i forbindelse med motorstartere og andre styringer  
 • Erfaring med høyspentanlegg
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Beherske relevante IT-verktøy
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids-og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og fleksibel  
 • Evne å jobbe i spennet mellom teori og praksis

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø med erfarne og hyggelige kolleger
 • Utviklingsmuligheter i en dynamisk organisasjon
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser

Kontaktpersoner

Knut Løyland
Senior prosjektingeniør
Telefonnummer: 901 89 203

Hvem er Eramet Norway AS?

Eramet Norway AS er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet Eramet som har ca. 13.000 ansatte i 20 land. Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe i Trondheim. Bedriftens 500 ansatte bidrar til en omsetning på rundt 7 milliarder kroner.