Elektro/Automasjon 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved elektroavdelingen på Horten videregående skole har vi ledig et vikariat i 100% stilling, fra 01.01.2022 til 01.01.2023. Det kan være mulighet for fast ansettelse i løpet av vikariatperioden.

Elektroavdelingen ved Horten videregående skole er inne i en spennende tid hvor vi blant annet investerer i mye i nytt og moderne utstyr. Målet er at elevene skal få best mulig opplæring på moderne og fremtidsrettet utstyr, under ledelse av dyktige fagpersoner og i samarbeid med bransjebedrifter og andre partnere. På den måten ønsker vi å gi dem de beste forutsetningene for å lykkes når de er ferdige hos oss og tar steget ut i arbeidslivet.

Vi søker en dyktig fagperson som kan være med å videreutvikle avdelingen med nytt utstyr og innhold, sammen med hyggelige kolleger. Du har gjerne pedagogisk utdanning, men det er ikke en forutsetning for å være aktuell.

Er du den vi ser etter?

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Undervisning, som omfatter både teoretisk og praktisk opplæring knyttet til spennende og varierte oppgaver, innen fagområdet elenergi- og automasjonsutstyr
 • Kollegialt samarbeid i fagteam og klasseteam, hvor elevfokus og utvikling av god pedagogisk praksis står sentralt
 • Oppfølging og veiledning av elever
 • Bidra til å opprettholde holde orden på utstyr og verktøy
 • Bidra til å ivareta forebyggende vedlikehold på opplæringsutstyr innenfor eget programområde
 • Kontaktlæreransvar vil kunne inngå som en del av arbeidsoppgavene

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Relevante fagbrev, fagskole, ingeniørutdanning med fagkompetanse, eller tilsvarende innenfor et eller flere av disse fagområdene: automasjon, elenergi, dataelektronikk
 • Søkere med lang dokumentert erfaring, som til en viss grad kan kompensere for manglende formell utdanning, vil bli vurdert
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Godkjent pedagogisk utdanning vil kunne være en fordel, men er ikke en forutsetning for å bli vurdert som en aktuell søker
 • Erfaring fra undervisnings-/veiledningsarbeid vil kunne være en fordel, men er ikke en forutsetning for å bli vurdert som en aktuell søker

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

Vi ønsker medarbeidere med interesse og talent for oppdraget vårt. Du bør ha et sterkt ønske om å arbeide med ungdom og være interessert i å utdanne fremtidens fagfolk innen ditt fagområde!

Er du i tillegg:

 • Samarbeidsorientert og liker å jobbe i team?
 • Målrettet, men likevel fleksibel?
 • Opptatt av å ta ansvar for elevene og deres læringsmiljø?
 • Nysgjerrig, og har evne til å være nytenkende og innovativ i opplæringssammenheng?
 • Positivt innstilt og verdsetter godt humør på arbeidsplassen?

Da har du gode forutsetninger for å lykkes i denne jobben hos oss!

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tiltredelse: 01.01.2022

Det tas forbehold om at de planlagte undervisningstilbud ved skolen settes i gang og at det ikke blir eventuelle omplasseringsbehov internt i fylket innen beskrevne fagområder.

Ønsker du en prat om dine muligheter eller har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med avdelingsleder Erik Hansson på telefon 404 83 083 eller e-post: erik.hansson@vtfk.no

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Kontaktpersoner

Erik Hansson
Avdelingsleder
E-postadresse: erik.hansson@vtfk.no
Telefonnummer: +47 330 79 039

Hvem er Vestfold og Telemark fylkeskommune?

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging.

Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.