Elektro - og automasjonsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Faggruppe vann og avløp har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vanntjenestene i kommunen, samt planlegging og utvikling av framtidens vannsystemer.

Driftsavdelingene for vannforsyning og avløpshåndtering består i dag av 20 medarbeidere. Avdelingene har ansvaret for ca. 70 avløpspumpestasjoner, 4 drikkevannsbassenger, 4 pumpestasjoner for drikkevann, 11 forgreningsstasjoner for drikkevann og 80 reduksjonskummer for drikkevann. Vi har et kommunalt ledningsnett på ca. 300 km for avløp og ca. 333 km drikkevann. Vi har i dag ABB driftssentral og ISY JOBTECH som vedlikeholdssystem. I sammenheng med kommunesammenslåingen vil vi også få pumpestasjoner og renseanlegg med Citect Scada system og Siemens PLSer. 

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av driftskontrollsystem
 • Drift og vedlikehold av FDV-system
 • Utvikling og dokumentering av driftskontroll- og FDV-systemer 
 • Integrering av systemer i forbindelse med kommunesammenslåing
 • Tett samarbeid med andre innenfor faggruppe vann og avløp
 • Delta i installasjon av nye stasjoner og uttesting av disse
 • Delta i nye prosjekter og oppgradering av gamle stasjoner
 • Programmering og feilsøking
 • Være arkitekt og ressursperson for å utvikle fremtidige Scada- og PLS-løsninger 
 • Være en ressursperson for drift og kontrollere at prosjekter leverer i henhold til VA-norm
 • Deltagelse i vakt- og beredskapstjeneste må kunne påregnes

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Master/bachelor i elektro- og automasjonsteknikk
 • Erfaring med drift og vedlikehold av driftskontrollsystemer
 • Erfaring med FDV-systemer
 • Erfaring med drift og vedlikehold av elektro- og automasjonsinstallasjoner, samt uttesting av anlegg
 • Fagbrev innen elektro- og automasjonsteknikk

 

Vi søker deg som:

 • Har evne og vilje til å samarbeide
 • Er strukturert og jobber målrettet
 • Har godt humør og "stå på"-vilje
 • Har generelt høy IT-kompetanse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 •  Positivt arbeidsmiljø med bred erfaring
 •  Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger
 •  Lønn etter avtale

Kommunalteknisk avdeling har 85 ansatte og består av faggruppene vann og avløp,samferdsel og renovasjon. Asker kommune er i sterk vekst og vi må hele tiden være i forkant av denne utviklingen med fornying og tilrettelegging av kommunal infrastruktur. En viktig del av dette arbeidet er å ha gode drifts- og vedlikeholdssystemer og vi har behov for å øke vår kompetanse og kapasitet for utvikling og oppfølging av disse systemene.

Kontaktpersoner

Tore Adamsen
Faggruppeleder vann og avløp
Telefonnummer: 98245415/66909488

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker - mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.