Elektro fagleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for alt av elektroinstallasjoner på og langs ca 4500 km fylkesvei. Dette innebærer alt fra enkle anlegg med gatebelysning til mer kompliserte systemer for styring og overvåking av veinettet. Til vårt team med dyktige fagfolk søker vi nå etter en fagleder innen elektro til 100% fast stilling.

Stillingen inngår som en del av teamet som jobber med drift og vedlikehold av elektriske anlegg på og langs vei i Troms og Finnmark fylkeskommune og er organisert i Seksjon for drift og vedlikehold. Arbeidet vil bestå i å påse at enheten etterlever planlegging og utbygging samt drift og vedlikehold av elektriske anlegg i tråd med gjeldende regelverk.

Kontorsted Harstad eller Tromsø.

Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen kan bli endret i takt med endringer i fylkeskommunens behov. Reisevirksomhet må også påregnes.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for drift og vedlikehold av fylkeskommunens egne lavspenningsanlegg på og langs vei.
 • Påse at elektriske anlegg planlegges, bygges og vedlikeholdes i samsvar med regelverket.
 • Gi elektrofaglig veiledning i prosjekter og bistå i valg av løsninger i forbindelse med prosjektering av anlegg og utarbeidelse av kontrakter.
 • Gi råd og anbefalinger for behandling av fravikssøknader
 • Påse at virksomheten innehar nødvendig kompetanse til gjennomføring av sine oppgaver
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra til utvikling av divisjonens kvalitetssystem
 • Gjennomføre egne, samt delta i felles inspeksjoner

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant master-/bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Du må i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning. Alternativt relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Du må ha god teknisk innsikt og god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Det er en fordel med god engelsk forståelse slik at man kan forstå tekniske beskrivelser.

Førerkort kl. B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer fra NOKUT (www.nokut.no)

 Vi legger vekt på at du:

 • Samarbeider godt, liker å dele kunnskap med andre og tverrfaglig forståelse.
 • Har praktisk tilnærming til faget og er løsningsorientert.
 • Tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert.
 • Jobber målrettet mot gode resultater i din jobb

Vi tilbyr:

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter, i samarbeid med faglig sterke kollegaer.
 • Et trivelig og sosialt miljø.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Easycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 10.02.2022

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte seksjonsleder Tor Ivar Johnsen på telefon +47 971 03543.

Kontaktpersoner

Tor Ivar Johnsen
Seksjonsleder

Hvem er Troms og Finnmark fylkeskommune?

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord - Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.

Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.

Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no