Senior prosjektingeniører, elektrisk design for grønn energi prosjekter

Prosjektingeniør

Ta ditt neste karriere steg i ABB for å endre vårt samfunn og dets industri mot en mer bærekraftig fremtid.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I ABB har vi et klart mål om å drive inkludering på tvers: kjønn, LGBTQ+, ferdigheter, etnisk gruppering og generasjoner. Vi verdsetter individuelle forskjeller, som individer og som selskap.

ABB Norge PAEN (Process Automation and Energy Industries) er involvert i leveranseprosjekter av elektrisk utstyr og avanserte kontrollsystemer til forskjellige markeder og applikasjoner. For denne stillingen ønsker vi å utvide teamet vårt til å adressere olje- og gassmarkedet i vekst, hvor avanserte elektriske løsninger tas i bruk for å redusere karbonavtrykket. Ettersom ABB er involvert innen havvind, kraft fra land, undervannssystemer, landbasert industri, avanserte bygg, oppdrettsanlegg, vannkraftverk med mer kan du også være involvert i aktiviteter innen disse bruksområdene.

Ditt ansvarsområdet

 • Som prosjektingeniør har du ansvar for leveranse iht kontrakts krav, kvalitetsstandarder, kostnadsoverslag og sikkerhetskrav for prosjektet.
 • Du bidrar med teknisk støtte i designfasen, under test, installasjon, og er vår teknisk spesialist med god kunnskap om elektriske systemer.
 • I denne rollen jobber du sammen med prosjektledelsen, ingeniørgruppen, leverandører og kunder.

Oppgaver

 • Design av elektrisk anlegg for strømfordeling, både mellom og lav spenning, tavler, transformatorer, roterende maskineri mm.
 • Du tar fram løsninger ved å følge opp kundespesifikke krav
 • Du implementerer kundens funksjonelle krav i ABBs produkter og løsninger
 • Følger opp og gjennomfører oppgraderingsprosjekter
 • Stillingen forutsetter arbeid med både norsk og internasjonale kunder og leverandører, hvilket betyr en del reisevirksomhet.

Utdannelse

 • Vi ser etter flere kandidater, noen med
 • Teknisk fagbrev elektro med påbygging på ingeniørskole,
 • Ingeniørutdanning i elektro
 • Sivilingeniør Energi og Miljø

Kompetanse og erfaring:

 • Du har gjerne en første erfaring som pakkeansvarlig i elektro-prosjekter, der du har jobbet med et eller flere av følgende:
 • Mellomspent anlegg
 • Lavspenningstavler
 • Transformatorer, tørr isolerte eller oljefylt
 • Avanserte vern, med forståelse om implementering av disse i kraftsystemer
 • Kontrollnettverk for elektrosystemer (IEC61850)
 • Kunnskap og erfaring om definisjon og arbeid med grensesnitt mellom elektro og automasjon er en fordel.

Det er også en fordel med kunnskap og erfaring i programmering, testing og idriftsettelse av vern for både mellomspent- og lavspentanlegg.

Våre prosjekter strekker seg fra konsept vurdering til modifikasjon av eksisterende anlegg, så vi setter pris på kandidater som også har vært involvert i FEED eller for-prosjekt aktiviteter.

 • Du snakker flytende norsk siden noen av våre kunder har norsk som arbeidsspråk skriftlig og muntlig, men er også i stand til å kommunisere på engelsk.

Noen av våre prosjekter omfatter leveranser iht. beredskapsforskriften, hvilket krever også at du har kjennskap til norske standarder. Enkelte prosjekter krever sikkerhetsklarering, vi ser dermed etter kandidater som oppfyller kriteriene til godkjenning eller som er allerede godkjent for arbeid på sensitiv norsk infrastruktur.Du har erfaring med arbeid i prosjekt, er serviceinnstilt, liker å tilegne deg ny kunnskap og å dele kunnskap i din gruppe. Du klarer å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter for å løse oppgaver.

Vi tilbyr

 • Teknisk og personlig utvikling i et positivt og innovativt miljø
 • Uformell og åpen kommunikasjon med kolleger og ledere
 • Positivt arbeidsmiljø i et globalt selskap som byr på karriere muligheter

Hvem er Academic Work?

Vi i Academic Work jobber med å finne karrieremuligheter til young professionals – personer som er i starten av sin karriere eller ønsker å bytte karrierevei. Young professionals er vår nisje, vårt ekspertområde og en målgruppe vi tror sterkt på. Vi er et internasjonalt selskap med 20 års erfaring. Hittil har vi hjulpet 120.000 personer i jobb, og bare i Norge tilbyr vi over 1.200 karrieremuligheter i året.