Elektrikerlærling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.

Bli lærling i Bane NOR!

Vi har to lærlingplasser og aktuelt arbeidssted (opplæringssted) i læretiden vil være Oslo (Grorud).

Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av veilederne dine, opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre lærlinger fra hele landet gjennom lærlingsamlinger, og du vil jobbe sammen med erfarne fagarbeidere.

Felles oppstart for alle lærlingene er 20.08.2018.

 

Hva gjør en elektriker?

Som elektriker arbeider du med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service på eksisterende systemer. En del av arbeidet går med til å feilsøke. Du jobber både innendørs og utendørs langs bane eller linje.

 

Arbeidsoppgaver Ønskede kvalifikasjoner

 • du må ha bestått VG1 Elektrofag
 • du må ha bestått VG2 Elenergi
 • du må bestå helseundersøkelsen som gjennomføres ved inntak. Helseundersøkelsen er underlagt helsekravene i Togfremføringsforskriften. Personer med diabetes, manglende fargesyn og nedsatt hørsel vil ikke bestå testen
 • du må beherske norsk godt skriftlig og muntlig
 • det er en fordel at du har førerkort klasse B, eventuelt at du tar dette snarest når du fyller 18 år

Kompetansebevis for VG1 og VG2 må lastes opp i søknaden. Går du på VG2 i år, legger du ved terminkarakterene for første halvår. Kompetansebevis for VG2 må da ettersendes når du har mottatt dette. Læretiden er 2,5 år. Under læretiden vil det være en del reising fordi opplæringen kan foregå i andre deler av landet.

 

Personlige egenskaper

Som elektriker må du være allsidig og ansvarlig. Du må arbeide nøyaktig, systematisk og med høye krav til sikkerhet. Ofte kan arbeidet kreve kreativitet for å løse konkrete oppgaver. Kravene til sikkerhet er høye og til tider må du arbeide under sterkt tidspress. Det er derfor viktig at du håndterer slike situasjoner godt.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • avlønning iht. gjeldende tariffavtale
 • viktige og spennende samfunnsoppgaver
 • muligheter for faglig og personlig utvikling
 • ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
 • tilgang til et allsidig velferdstilbud
 • p.t. personalbillett med NSBs tog

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner hvis du har spørsmål om stillingen.

Søknaden din registrerer du elektronisk fra våre nettsider.

Kontaktpersoner

Bjørn Tore Hovland
Telefonnummer: 474 62 813
Odd Harald Aaberg
E-postadresse: 915 65 318

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon